Majoru vidusskolas ēka

Majoru vidusskola ir pašvaldības dibināta un Jūrmalas domes pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno:

  • pirmsskolas izglītības,
  • vispārējās pamatizglītības,
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
  • vidējās izglītības programmas.

Skolas pirmsākumi sniedzas līdz 1879. gadam, kad Jānis Dumpis atvēra privātskolu. Laika gaitā tā ir bijusi Rīgas 73. septiņgadīgā skola, Jūrmalas 4. septiņgadīgā skola, Jūrmalas 4. astoņgadīgā skola, Jūrmalas 4. deviņgadīgā skola, Majoru pamatskola. No 2011. gada – Majoru vidusskola.

Vidusskolas programma

Padziļinātie mācību kursi

Specializētie kursi

Izglītojamajiem, kuriem interesē, plāno studijas, karjeras izaugsmi vēsturē, politikā, sociālās zinātnēs, tūrismā

Vēsture
Sociālās zinības
Angļu valoda

Filozofija
Uzņēmējdarbības pamati
Psiholoģija

Izglītojamajiem, kuriem interesē, plāno studijas, karjeras izaugsmi radošās pašizpausmes jomās, mākslās, vizuālā mākslā, arhitektūrā

Kultūra un māksla (vizuālā māksla)
Vēsture
Latviešu valoda un literatūra

Psiholoģija
Publiskā uzstāšanās
Vizuāli plastiskā māksla

Izglītojamajiem, kuriem interesē, plāno studijas, karjeras izaugsmi bioloģijā un ar šo jomu saistītās zinībās (medicīnā, lauksaimniecībā, vides zinībās)

Bioloģija
Ģeogrāfija
Angļu valoda

Filozofija
Uzņēmējdarbības pamati
Psiholoģija

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 2912901352