Kauguru vidusskolas ēka

Programmas

  • Pamatizglītības mazākumtautību programma
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
  • Vispārizglītojoša virziena izglītības programma
  • Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

Vēsture

Skola dibināta 1944. gada 25. oktobrī.
No 1944. gada – Rīgas apriņķa nepilnā Slokas krievu skola,
no 1946 .gada – Slokas 2. vidusskola, 
no 1959. gada – Jūrmalas 2. vidusskola,
no 1992. gada – Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola.

  •  Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 2913901344