Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Jūrmalas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju, aktīvu līdzdalību un finanšu pratību.

Finanšu līdzekļus piešķir aktivitātēm:

  • neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasākumiem;
  • jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
  • fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml.);
  • radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai);
  • nodarbinātībai, karjeras izglītībai, jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai.

Jūrmalas jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums (2019. gada 21. marta nolikums Nr. 9)