"Jūrmala - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" baneris

Jūrmalas pilsēta pretendē uz “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” titulu. Konkursa pieteikums, mākslinieciskā koncepcija un programma veidota, iesaistot Jūrmalas iedzīvotājus, kultūras ekspertus un sadarbības partnerus.

Tiešraides prezentāciju “Jūrmala – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” skatīt šeit.

Kāpēc Jūrmala piedalās?

Jūrmala startē Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursā, jo tā ir unikāla iespēja starptautiski, īpaši Eiropas līmenī, popularizēt Jūrmalu kā vadošo Baltijas valstu kultūras un tūrisma galamērķi. Titula iegūšana būtu spēcīgs stimuls un atbalsts pilsētas ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī veicinātu un veidotu iedzīvotāju piederības sajūtu savai pilsētai.

Un ne tikai – konkursa pieteikuma izstrādē ieguldīts rūpīgs darbs pilsētas kultūras dzīves un izaicinājumu analīzē, apzinot iedzīvotāju vēlmes un vajadzības. Tas kalpos par pamatu un stratēģiju Jūrmalas kultūras dzīves attīstīšanai jebkurā gadījumā, neatkarīgi no konkursa rezultātiem.

Šis ir arī stāsts par cilvēkiem, ko vēlamies izstāstīt plašāk. Stāsts par mūsu cilvēkiem – dzīvīgiem, rosīgiem un radošiem, ar redzējumu par savas pilsētas nākotni un vēlmi to kopīgi veidot, godājot pagātni, saudzējot dabu un kultūras vērtības.

Jūrmala 2027 programmas tapšana

Kultūras programmu radīja paši Jūrmalas un partnernovadu cilvēki. Strukturētas diskusijas, iedzīvotāju aptauja, tiešsaistes ideju krātuve, neskaitāmas Zoom tikšanās ļāva mums radīt kultūras programmu, kurā ikviens atradīs ko interesantu un noderīgu. No apkaimju projektiem līdz starptautiskiem profesionālās mākslas šedevriem, no individuāli baudāmiem pasākumiem līdz vairāku desmitu tūkstošu dejotāju kopdejai jūras krastā no Jūrmalas līdz pat Kolkas ragam, no cimdu adīšanas līdz mākslīgā intelekta radītai mākslai.

  • 8 fokusa grupu diskusijās ir piedalījušies kultūras darbinieki, jaunieši, uzņēmēji, etniskās minoritātes, aktīvie iedzīvotāji, kā arī pilsētvides, dabas, veselības u.c. jomu speciālisti, kopskaitā vairāk nekā 200 dalībnieki, no kuriem saņemtas 130 idejas dažādām aktivitātēm.
  • Iedzīvotāju aptaujā atbildes snieguši 136 dalībnieki.
  • Tiešsaistes ideju krātuvē šobrīd iesniegtas 155 dažādas idejas aktivitātēm. “Ideju krātuve” joprojām ir atvērta radošu ideju saņemšanai.

Mūsu sadarbības partneri – Kurzemes novadi

Mēs esam sapratuši sadarbības nozīmi kultūras attīstībā, tāpēc Jūrmalas partneri Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumā ir septiņas Kurzemes novadu pašvaldības – Tukums, Engure, Jaunpils, Kandava, Talsi, Roja un Dundaga. Mūs vieno kopīgas vēstures saknes – zvejniekciemi un viena no senākajām Latvijas dzelzceļa līnijām –,  dabas tūrisms – Jūrtaka, EuroVelo un pludmale. Mūsu novados ir divas īpašas mazākumtautības – lībieši un romi. Mums visiem kopīga ir mīlestība pret tautas kultūru, ko godā 337 amatierkolektīvi un 14 mūzikas un  mākslas skolas. Mūs vieno sadarbības pieredze, cīņa pret klimata pārmaiņām un vēlme dzīvot tīrā, veselīgā vidē, tādu to saglabājot un atstājot mantojumā nākamajām paaudzēm.

Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām palīdzēs attīstīt jaunas vai saskatīt jau esošas vietas, kur cilvēkiem satikties, sarunāties, jaunradīt un kopradīt. Kopā organizēsim gan individuāli baudāmus, cilvēkiem tuvus mazos pasākumus, gan vērienīgus svētkus – vienlaicīgi notiekošos pasākumos dažādās norises vietās iesaistot daudzus cilvēkus.

Kopīgu kultūras projektu veidošana iecerēta arī ar Latvijas galvaspilsētas – Rīgas – pašvaldību.

Radošais vadmotīvs: “ARTērijas” – “kultūra ir dzīvības pulss”

Veicot kultūras dzīves analīzi, ir izstrādāts Jūrmalas pilsētai atbilstīgs un stratēģisks radošais virziens, ko pilsēta atspoguļo konkursa pieteikumā. Jūrmalas Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikuma radošās koncepcijas pamatā ir ideja – vārdu spēle – par tēmu “ARTērijas”, kas ir dzīvības, cilvēku, radošu ideju un neskaitāmas citas plūsmas. Jūrmalu caurvij piecas dabā eksistējošas ARTērijas: Lielupe, dzelzceļš, autostrāde, veloceliņš un jūras krasts, kas savieno Jūrmalu ar galvaspilsētu Rīgu, kā arī ar kaimiņu un attālākiem Latvijas novadiem, savukārt Latviju ar Eiropu, un Eiropu ar pasauli. Tās vienlaikus ir arī vēstures, kultūras, mākslas, dabas, komunikācijas un visdažādāko sociālo grupu ARTērijas, kas plūst un uztur dzīvību visās tās izpausmēs. Savukārt, visas programmas norises vietas Jūrmalā un sadarbības partneru novados dēvēsim par pulsa vietām.

ARTērijas uztur dzīvību visās tās izpausmēs un svarīgi, lai tajās nebūtu sastinguma un apmierinātības ar jau esošo. Pulsējot ARTērijām, pastāvam, funkcionējam un augam arī mēs – ne vien fizioloģiskā, bet arī apziņas, domāšanas, radošās izpausmes un garīgās izaugsmes aspektā.

Kāpēc Jūrmala pelnījusi būt Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027?

Kļūstot par Eiropas kultūras galvaspilsētu, Jūrmala vēlas Eiropai apliecināt, ka tieši kultūra ir veselības un dzīvības artērija – sadarbība, kas uztur cilvēka un dabas vienoto asinsriti. Īstenojot jēgpilnu un ilgtspējīgu Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu, Jūrmala vēlas pierādīt, ka sadarbība ir kultūras izpausme, kas sadrumstaloto spēj pārvērst veselumā. To Jūrmala pierādīs, pieņemot izaicinājumus:

  • ar veselību saistītais izaicinājums mudina mūs domāt par to, kā Jūrmalai būt veselības un miera ostai arī nākotnē. Tas motivē Jūrmalu kļūt par veselīgas pilsētas piemēru.
  • ar kultūru un ekonomisko izaugsmi saistītais izaicinājums mudina mūs pierādīt, ka tieši kultūra ir vienojošā platforma, kas veido saliedētu sabiedrību. Apliecināsim, ka sadarbība ir atslēga pilsētas kultūras un ekonomisko mērķu sasniegšanai.
  • ar ilgtspējīgu attīstību un ekoloģisko atbildību saistītais izaicinājums ietver mērķtiecīgu Eiropas kultūras galvaspilsētas aktivitāšu plānu, ar kura palīdzību vēršam cilvēku uzmanību uz klimata pārmaiņām un to, ka tās mūs skar vistiešākajā veidā.

Izaicinājumos slēpjas iespēja Jūrmalai kļūt par piemēru, kurā kultūra ir pamats iedzīvotāju saliedētībai, cilvēka garīgam un fiziskam līdzsvaram un pilsētas attīstībai, kas, savukārt, ir līdzsvarā ar dabas un kultūras vērtību saglabāšanu.

Pieteikuma iesniegšana

Pieteikums par pilsētas dalību Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas konkursā Kultūras ministrijā jāiesniedz līdz šā gada 4. jūnijam. Titula ieguvējs tiks paziņots 2022. gadā. Par Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027. gadā kļūs viena Latvijas pilsēta un viena pilsēta Portugālē. Eiropas kultūras galvaspilsēta ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām, kuras mērķis ir veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā.

Jūrmalas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas logotips
Bukleta vāks
"Jūrmala - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" baneris
"Jūrmala - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" vizuālis
Eiropas kultūras galvaspilsētas plakāts vidē
Jūrmalas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas logotips
Karodziņi Jomas ielā
Vējaina pludmale
Saules zīmējums smiltīs
Karodziņi Jomas ielā
Vējaina pludmale
Karodziņi Jomas ielā
Dzintaru koncertzāle
Koncertcikls "Dzimuši Latvijai" Dzintaru koncertzālē
Dzintaru koncertzāle vakarā