Atbalsts Ukrainai
Atvērto durvju diena mūzikas skolā

Jūrmalas Mūzikas vidusskola īstenos integrācijas projektu Ukrainas bērniem “Radošā telpa”. Mūzikas nodarbībās bēgļu ģimeņu bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 17 gadiem varēs atgūt labsajūtu pēc pārdzīvotā, apgūstot dažādu mūzikas instrumentu spēli un dziedāšanu, iegūt pamata zināšanas mūzikas teorijā, kā arī apgūt latviešu valodas pamatus. Projekta noslēgumā iecerēts koncerts Dubultu kultūras kvartālā.

Projektu īstenos līdz 30. jūnijam. Projekta kopējās izmaksas plānotas līdz 9 935 eiro, ko segs no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžeta.