Pašvaldība Atbalsts Ukrainai
Ukraiņu delegācija ar domes vadību
Attēlā no kreisās: Ukrainas Bruņoto spēku kapelāns Oleksandrs Čokovs, Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Lediņš, Jūrmalas domes priekšsēdētāja Rita Sproģe, priekšsēdētājas padomnieks Gatis Truksnis, Jūrmalas biedrības “Ukrainas un Latvijas draudzība” priekšsēdētājs Valērijs Olenijčuks, galvenais inženieris, tranšeju sveču tehnoloģijas izstrādātājs Ņikita Vasiļjevs.

Otrdien, 17. janvārī, Jūrmalas valstpilsētas administrācijā viesojās Ukrainas Bruņoto spēku kapelāns Oleksandrs Čokovs. Tikšanās laikā kapelāns, izsakot pateicību Jūrmalai par sniegto atbalstu Ukrainai, pasniedza domes vadībai pateicības medaļas.

Oleksandrs Čokovs tikšanās laikā dalījās ar savu pieredzi šausminošajā karā. Kara pirmajās dienās, pildot dienesta pienākumus Ukrainas Jūras kājniekos, kapelāns Čūsku salā saņemts gūstā. Gūstekņa gaitās vairākkārt pārvietots uz dažādām soda izciešanas vietām Krievijas Federācijā, piedzīvojis un pārcietis gan fizisku, gan emocionālu vardarbību 43 dienu garumā, atbrīvots gūstekņu apmaiņas ceļā.

Jūrmalas domes vadība izteica atbalstu Ukrainai kara laikā un pauda, ka Ukrainas tautas spēks, neatlaidība un cīņasspars karā, aizstāvot savas valsts brīvību un neatkarību, ir apbrīnojama varonība. Jūrmalas biedrības “Ukrainas un Latvijas draudzība”, kas darbojas Slokā, priekšsēdētājs Valērijs Olenijčuks pastāstīja par biedrības veiktajām aktivitātēm Ukrainas atbalstam.

“Mēs sirdīs un domās esam ar Ukrainu un sniedzam atbalstu Ukrainas cilvēkiem, kuri raduši patvērumu Jūrmalā,” saka Rita Sproģe, Jūrmalas domes priekšsēdētāja. “Palīdzība Ukrainas cilvēkiem ir ļoti vajadzīga un nozīmīga. Pateicamies jūrmalniekiem, kuri ir atvēruši savu māju durvis Ukrainas cilvēkiem, pateicamies ikvienam, kurš ar savu darbu, līdzekļiem un sirds siltumu palīdz Ukrainai, gatavojot ierakumu sveces, sarūpējot nepieciešamo apģērbu vai pārtiku, ziedojot līdzekļus. Dzīvojam ticībā un cerībā par Ukrainas uzvaru.”

Ukrainas kara bēgļiem pašvaldībā tiek nodrošināti visi valsts noteiktie pabalsti un pakalpojumi, tostarp sociālie pakalpojumi,  izglītības iespējas un  iespēju robežās – darba iespējas, bet Jūrmalā deklarētajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem – visi pašvaldības sniegtie pakalpojumi līdzvērtīgā apmērā, kādus saņem jūrmalnieki.

Jūrmalas pašvaldība ir atbalstījusi Ukrainu arī ar ziedojumiem: ziedojusi 59 982,12 eiro Ļvivas slimnīcas bērnu nodaļai tai nepieciešamo medicīnas iekārtu iegādei, kā arī piešķīrusi ziedojumu 20 tūkstošu eiro apmērā Kijivas kara hospitālim no pašvaldības kapitālsabiedrības “Jūrmalas slimnīca” budžeta līdzekļiem.