Būvdarbi
ERAF logo

Turpinot Ķemeru teritorijas attīstību, sākot no 18. oktobra plānots ierīkot būvlaukumu un uzsākt būvdarbus Emīla Dārziņa ielā 28, Ķemeros, realizējot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lauder Architects” 2020. gada jūnijā izstrādāto būvprojektu “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra un saimniecības ēkas jaunbūve”.

Savukārt, 2021. gada nogalē plānots uzsāk būvdarbus Tūristu ielā 17, Ķemeros realizējot sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lauder Architects” 2020.gada martā izstrādāto būvprojektu “Nojumes jaunbūve un meža parka labiekārtojums”.

Dabas izglītības centrs

Daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra izveides un mežaparka labiekārtojuma pilnveides koncepts ir balstīts uz esošā dabas mantojuma un tā vērtību izcelšanu, esošo resursu saglabāšanu, mijiedarbību ar iedzīvotājiem – izglītības iespējas bērniem, skolēniem, skolotājiem, jaunajiem un pieredzējušajiem zinātniekiem, tūristiem un citiem interesentiem, paredzot daudzveidīgus interaktīvus pasākumus centra telpās un arī ārpus telpām visa gada garumā. Dabas tūrisma centrs tiek veidots kā ērta vide mācību procesa norisei, kur plānotas izglītojošas programmas par procesiem dabā un dabas vērtībām.

Plānots, ka būvdarbi objektā “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra un saimniecības ēkas jaunbūve” norisināsies 14 mēnešus jeb līdz 2022. gada ceturtajam ceturksnim.

Nojume  pie DIC

Būvprojekta “Nojumes jaunbūve un meža parka labiekārtojums” realizācijai paredzēti seši mēneši, paredzot, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 2022. gada otrajam ceturksnim.

Būvdarbus Ķemeru teritorijā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma ID Nr.JPD 2020/124 rezultātiem, veiks sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arčers”. Būvuzņēmēja būvdarbu procesu uzraudzīs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “P.M.G.”.

Objekti tiek īstenots piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu, projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros”, Nr.5.6.2.0/19/I/012, un projekta “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros”, Nr.5.5.1.0/19/I/004, ietvaros.