Atbalsts Ukrainai Izglītība

Jūrmalas Mūzikas vidusskolā 13. jūnijā plkst. 16.00 notiks “Radošās telpas” Ukrainas bērniem atklātās nodarbības dziedāšanā, ritmikā un dejā, mūzikas instrumentu spēlē un drāmas un teātra mākslā. Atklātās nodarbības aicināts apmeklēt ikviens interesents.

Afiša

“Radošā telpa” ir nodarbību kopa, kurā dalībnieki apgūst dziedāšanu vokālās pedagoģes, mūzikas pedagoģijas doktora grāda kandidātes Irēnas Andersones vadībā, ritmiku un deju apgūst profesionāla dejotāja, horeogrāfa un sporta deju speciālista, pieckārtēja pasaules čempionāta pusfinālista Ņikitas Toma vadībā, savukārt mūzikas instrumentu spēli, kā arī drāmas un teātra mākslu dalībnieki apgūst dziedātājas, komponistes, pedagoģes Tamāras Rimkevičas vadībā.

“Radošo telpu” apmeklē vairāk nekā 30 dalībnieku no Ukrainas, kuru dzīvesvieta šobrīd ir Jūrmalā. Nodarbības tika sāktas maijā, tās notiek vienu reizi nedēļā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā un turpināsies līdz jūnija beigām.

“Radošā telpa” Jūrmalas Mūzikas vidusskolā izveidota ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības atbalstu, lai rastu labvēlīgu un radošu vidi nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem – bēgļu ģimeņu bērniem, pusaudžiem un jauniešiem vecumā no  pieciem līdz 17 gadiem.

“Mūsu kopējais sabiedrības mērķis ir veicināt Ukrainas bērniem pozitīvas emocijas, apmeklējot dažādas nodarbības, lai radošā un brīvā gaisotnē gūtu jaunus draugus, jaunas iemaņas, integrētos sabiedrībā un, svarīgākais, gūtu mieru un labsajūtu. Priecājamies, ka Jūrmalas Mūzikas vidusskola kļuva ne tikai par tikšanās vietu bērniem no Ukrainas, bet arī viņu vecākiem, kuri gaidot savas atvases no nodarbībām, iepazīstas un komunicē savā starpā, tādējādi atbalstot cits citu un veidojot kopības izjūtu,” saka “Radošās telpas” idejas autore un projekta vadītāja Irēna Andersone.