Būvdarbi Sabiedrība
Ķemeru ūdenstornis vakarā

Pašvaldība turpina Ķemeru apkaimes atjaunošanu – šovasar tiks pabeigti pārbūves un restaurācijas darbi 20 hektāru plašajā Ķemeru kultūrvēsturiskajā parkā un ekspozīcijas iekārtošana atjaunotajā Ķemeru ūdenstornī.

Ķemeros kopš pagājušā gada nogales notiek vērienīgi vēsturiskā parka atjaunošanas darbi – šobrīd notiek renovācijas darbi pie pēdējā divpadsmitā tiltiņa. Vēsturiskā veidolā jau atjaunots paviljons-rotonda uz Mīlestības saliņas, sēravots “Ķirzaciņa”, piemineklis Ķemeru kūrorta dibinātājiem un citi objekti. Tiek tīrīta un padziļināta Vēršupītes gultne, rekonstruētas vēsturiskās slūžas un nostiprināti upītes krasti. 

TV3 900 sekundes sižets par Ķemeru atjaunošanas darbiem: skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/kemeros-turpinas-verienigi-atjaunosanas-darbi

Ķemeru kultūrvēsturiskā parka atjaunošana notiek ERAF līdzfinansētajā projektā “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija”. Projekta mērķis ir revitalizēt daļu Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas infrastruktūras pilnveidē, arī parka teritorijas labiekārtošanā, ceļu un ielu pārbūvē, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darbavietu radīšanu Jūrmalas pilsētā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi. Šī projekta kopējās izmaksas ir 9,64 miljoni eiro, no tiem ERAF līdzfinansējums ir 5,74 miljoni, valsts budžeta dotācija – 267 tūkstoši eiro, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 3,63 miljoni eiro.

Papildus tiek plānots sākt daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma centra un meža parka labiekārtojuma būvdarbus, izveidojot saturiski aizraujošu un emocionāli uzlādējošu telpu, kurā, izmantojot inovatīvus un interaktīvus risinājumus, apmeklētājiem tiks sniegta iespēja izglītoties, izklaidēties un izzināt dabu, tās unikālo daudzveidību iesaistošā veidā.

Labiekārtots skvērs Tūristu ielā

Sakārtots skvērs Tūristu ielā, kur atjaunoti gājēju celiņi, ierīkoti apstādījumi, labiekārtota vide un restaurēta vēsturiskā skulptūra – cilnis “Tautu deja”, kā arī ierīkots brīvi pieejams dzeramā ūdens krāns.

Sakārtota arī apkārtne – atjaunota Tukuma ielas, Emīla Dārziņa ielas un Tūristu ielas brauktuve un gājēju ietvju segums, atjaunotas sabiedriskā transporta pieturvietas. Parka apmeklētāju ērtībām izbūvēta jauna autostāvvieta pie Ķemeru ūdenstorņa Emīla Dārziņa ielā un divi stāvlaukumi tūristu autobusu novietošanai.

Darbu gaitā tiek pārbūvēta publiskās elektroapgādes sistēma, izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, ierīkota videonovērošanas sistēma.

Apkaimes sakārtošanai pašvaldība piesaistījusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, realizējot projektu “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros”. Projekta kopējās izmaksas ir 1,5 miljoni eiro, no tiem ERAF līdzfinansējums ir 1,2 miljoni, valsts budžeta dotācija – 41,3 tūkstoši eiro, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 286,4 tūkstoši eiro.

Skvēra Tūristu ielā un Ķemeru kultūrvēsturiskā parka atjaunošanas būvprojektu izstrādāja SIA “Livland Group”; stāvvietas izbūves, Emīla Dārziņa ielas un Tūristu ielas posma atjaunošanas būvprojektu – SIA “Tomus”. Būvdarbus Ķemeru parka teritorijā veic pilnsabiedrība “RERE BMV”, būvuzraudzību nodrošina apvienība “SIA “IslienaV” un SIA “Jurēvičs un partneri””.

Ķemeru ūdenstornī top ekspozīcija par vēsturi

Vienlaikus ar Ķemeru kultūrvēsturiskā parka pārbūves un restaurācijas darbiem pašvaldība sadarbībā ar ekspozīcijas izstrādātājiem SIA “Aspired” un Jūrmalas pilsētas muzeju veido Ķemeru ūdenstorņa pastāvīgo ekspozīciju. Tās iekārtošanu plānots pabeigt pavasarī.

Pagājušajā gadā SIA “Aspired”, iesaistot muzeja speciālistus, izstrādāja satura un dizaina projektu. Atbilstoši projektam 42 metrus augstā Ķemeru ūdenstorņa ēkas pirmajā stāvā tiks izveidots tūrisma informācijas punkts un ekspozīcija, kas iepazīstinās ar Ķemeru kūrorta vēsturi un ūdenstorni, kam pēc rekonstrukcijas ir saglabāta tā pamatfunkcija – ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana.

Tāpat pirmajā stāvā lielformāta ekrānā varēs vērot 360 grādu panorāmas skatu no ūdenstorņa augšas. Otrajā stāvā būs izstāžu zāle ar ekspozīciju par Ķemeru ievērojamākajām personībām, savukārt trešajā stāvā un uz torņa jumta ir izbūvētas skatu platformas ar tālskati un norādēm par apkārtnē esošajiem apskates objektiem.

ERAF logo ansamblis

Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas darbi, kā arī ekspozīcijas satura un dizaina projekta izstrāde un tā realizācija tiek veikta, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr. 5.5.1.0/17/I/010 ietvaros.