Sabiedrība Mājoklis
radiators

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un padomes sēdē izskatījusi SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas gala tarifu. SPRK, izvērtējot iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

No 1. marta Jūrmalā siltumenerģijas tarifs būs 149,35 EUR/MWh līdzšinējo 225,62 EUR/MWh vietā jeb par 33,8 % zemāks. Jaunais tarifs būs spēkā līdz 30. jūnijam, bet no 1. jūlija tarifs būs vēl nedaudz zemāks – 148,49 EUR/MWh. 

Tarifa samazinājums saistīts ar jauna dabasgāzes piegādes līguma slēgšanu brīdī, kad cena tirgū ir zemāka par līdzšinēji tarifā piemēroto. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 77,7 %. 

Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 108,68 EUR/MWh.

SPRK vērš uzmanību, ka siltumenerģijas tarifus nosaka bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), t.i., norādītie tarifi ir bez PVN.