1. maijā spēkā stāsies jauns SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to Jūrmalā siltumenerģijas tarifs būs par 5,6% lielāks  – 81,64 EUR/MWh –, salīdzinot ar šobrīd piemēroto.

SIA “Jūrmalas siltums” no š.g. 1.februāra piemēroja siltumenerģijas tarifu 69,97 EUR/MWh, bet no 1.aprīļa tarifs palielinājās par 10,5%, sasniedzot 77,34 EUR/MWh. Mājsaimniecību lietotājiem līdz š.g. 30.aprīlim vēl tiek piemērots valsts noteiktais maksimālais siltumenerģijas līmenis – 68,00 EUR/MWh.

Uzņēmuma siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes un šķeldas izmaksas. Tarifa izmaiņas no 1.maija saistītas ar kurināmā (šķelda) cenas pieaugumu. Apstiprinātajā tarifā no saražotā siltumenerģijas daudzuma, izmantojot šķeldu, plānots saražot 44%, savukārt izmantojot dabasgāzi – 56%.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu SIA “Jūrmalas siltums” iesniedza SPRK š.g. 28.martā. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Ņemot vērā, ka līdz ar š.g. 1. maiju beidzas valsts noteiktais atbalsts siltumapgādes maksājumiem mājsaimniecībām, SPRK aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt sev piemērotāko risinājumu pakalpojuma saņemšanai. SPRK atgādina, ka lietotājiem ir iespēja atteikties no pakalpojumiem, piemēram, siltumapgādes vai karstā ūdens nodrošināšanas arī īstermiņā. Proti, sadarbībā ar apsaimniekotāju māju iedzīvotājiem ir iespēja koriģēt pakalpojuma patēriņu, tādējādi par pakalpojumu maksājot kopumā mazāk.

Nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.