COVID-19 Sociālais atbalsts un veselība
Jūrmalas pašvaldība krīzē nonākušajiem iedzīvotājiem piešķirs pabalstu 153 eiro apmērā

Krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem Jūrmalas pašvaldība varēs piešķirt krīzes pabalstu 153 eiro apmērā katram ģimenes loceklim, 23.aprīlī deputāti lēma Jūrmalas pilsētas domes sēdē.

Pabalstam varēs pieteikties iedzīvotāji, kuri ārkārtējās situācijas laikā nonākuši krīzes situācijā un nevar nodrošināt savas pamatvajadzības, jo zaudējuši savu ienākumu avotu. Lai pieteiktos pabalstam, iedzīvotājiem jāvēršas Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē, rakstot e-pastu labklajibas.parvalde@jurmala.lv vai zvanot 26607439. Labklājības pārvaldē jāiesniedz argumentēts iesniegums,  materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti, un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas faktu saistībā ar Covid-19 izplatību. Izvērtējot situāciju, pabalstu 153 eiro apmērā katram ģimenes loceklim varēs piešķirt valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un vienu mēnesi pēc tās beigām.

Saistītie raksti Jūrmalā palielina atbalstu daudzbērnu ģimenēm ārkārtas situācijā; krīzē nonākušajiem iedzīvotājiem piešķirs pabalstu 153 eiro apmērā ceturtdiena 23. aprīlis, 2020 12:26 Jūrmalas dome piešķir nomas maksas atvieglojumus uzņēmējiem ceturtdiena 23. aprīlis, 2020 11:55