Pašvaldība Sabiedrība
Jūrmala pasniedz Sabiedriskā labuma balvas

30. novembrī Jūrmalas Kultūras centrā tika svinīgi pasniegtas Jūrmalas pilsētas Sabiedriskā labuma balvas. 

Apbalvojumus piešķīra Jūrmalas pilsētas pašvaldība, lai izteiktu atzinību cilvēkiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu jūrmalnieku veselības un sociālās aizsardzības jomā, kā arī pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā.

Sabiedriskā labuma balvas tika piešķirtas vairākās nominācijās, pasniedzot Jūrmalas pilsētas Goda rakstu, Atzinības rakstus un balvas. Laureātus sveica Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Sproģe.

Rita Sproģe: „Jūrmalas pilsēta vēlas no sirds pateikt paldies un godināt cilvēkus, kuri nesavtīgi rūpējas un ikdienā sniedz atbalstu mūsu līdzcilvēkiem, palīdzot atgūt veselību, iedrošinot noticēt saviem spēkiem un veicinot iekļaušanos sabiedrībā. Mēs lepojamies ar šiem cilvēkiem, kas ikdienā dara šo grūto darbu, veidojot saliedētāku un stiprāku sabiedrību.”

Goda rakstu „Par mūža ieguldījumu veselības aizsardzības jomā” piešķīra ārstei Vijai Martai Neilandei. Medicīnas jomā ārste strādā 46 gadus, no tiem 31 gadu veltījusi darbam Jūrmalas slimnīcā, kur strādā par neiroloģi. Kolēģi viņu raksturo kā augsti profesionālu, pieredzējušu un atsaucīgu speciālisti. Lai arī cik aizņemta būtu, nekad neatsaka padomu un palīdzību. Vienmēr atradīs sirsnīgus uzmundrinājuma vārdus pacientiem. Šajos darba gados palīdzējusi atgūt veselību un atgriezties pilnvērtīgā dzīvē daudziem jo daudziem cilvēkiem.

Nominācijā „Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā” Jūrmalas pilsētas Atzinības raksti tika pasniegti Elīnai Siliņai un Rozalijai Sadkovai.

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Sociālā darba daļas vadītāja Elīna Siliņa Labklājības pārvaldē strādā gandrīz 20 gadu. Vadot Sociālā darba daļu, arī pati ar lielu atbildības sajūtu veic sociālā darbinieka pienākumus. Uzkrātā pieredze palīdz veiksmīgi un objektīvi risināt krīzes situācijas darbā ar ģimenēm, lielu darbu ieguldījusi, aizstāvot bērnu intereses. Dalās ar uzkrāto pieredzi un zināšanām, apmācot jaunos kolēģus un sagatavojot viņus darba dzīvei.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” sociālā aprūpētāja Rozalija Sadkova par sociālo aprūpētāju strādā jau trīsdesmito gadu. Kad Jūrmalas pilsētā sāka nodrošināt mājas aprūpes pakalpojumu, Rozalija Sadkova bija pirmā, kas sāka strādāt šajā jomā. Šo gadu laikā pakalpojums ir attīstījies līdz pilnai sociālajai aprūpei klientu pamatvajadzību nodrošināšanai un Rozalija Sadkova arvien pilnveidojusi savu kvalifikāciju un prasmes. Atbalstu sniegusi daudziem vecajiem un vientuļajiem cilvēkiem Jūrmalas pilsētā.

Atzinības raksti „Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aizsardzības jomā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem” piešķirti Valentīnai Šedei, Ērikai Budovai un Irēnai Meierei.

Valentīna Šede ir Jūrmalas slimnīcas fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsa, medicīnā strādā 35 gadus. Par savu misiju uztver ne tikai ārstēšanu, bet arī atbalsta sniegšanu pacientiem, spēju just līdzi un uzklausīt. Uz procedūrām pie viņas ierodas pacienti ne tikai no Jūrmalas, bet arī citām pilsētām. Cilvēks ar milzīgu gribasspēku. Gan pacienti, gan kolēģi Valentīnu Šedi dēvē par sirdsmāsiņu.

Ērika Budova ir ambulatorā medicīnas māsa ftiziopneimonologa kabinetā Dubultu poliklīnikā. Viens no retajiem darbiniekiem, kurš nostrādājis tuberkulozes profilakses jomā Jūrmalas pilsētā kopš tuberkulozes profilakses darba pirmsākumiem. Spēj veiksmīgi veidot kontaktus ar katru pacientu, tostarp ar iedzīvotājiem, kas nāk no sociāli nelabvēlīgas vides.

Pašvaldības SIA „Kauguru veselības centrs” radiologa asistente Irēna Meiere medicīnas jomā Jūrmalā strādā 45 gadus. Strādājusi Slokas slimnīcā un Kauguru poliklīnikā, kopš 1990. gada – radiologa asistente Kauguru veselības centrā. Kolēģi viņu raksturo kā laipnu, izprotošu, labestīgu, sirsnīgu un iejūtīgu medicīnas māsu, kas godprātīgi veic savu darbu.

Atzinības raksti „Par ieguldījumu veselības nozares attīstībā” pasniegti Ilgai Eriņai, Zanei Liepiņai un Rutai Ozoliņai.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas direktore Ilga Eriņa koledžā strādā kopš 1978. gada, direktores amatā –  30 gadu. Vada studiju kursu anatomijā. Pateicoties direktores iniciatīvai un enerģijai, koledža ieguvusi jaunu materiāli tehnisko bāzi, akreditētas esošās  un izveidotas jaunas programmas. Ilgai Eriņai piemīt nerimstoša interese par dzīvi, ticība pārmaiņu spēkam un rūpes par līdzcilvēkiem. Daudzi studējošie atzīst, ka viņa iedvesmojusi studijām  P. Stradiņa medicīnas koledžā.

Zane Liepiņa darbu SIA „Sanare-KRC Jaunķemeri" sākusi 23 gadu vecumā kā ergoterapeite. Ieguvusi augstāko izglītību sabiedrības veselībā, pēc studijām kļuvusi par Rīgas Stradiņa universitātes ergoterapijas programmas vadītāju un mācībspēku. Vada SIA „Sanare-KRC Jaunķemeri” Ergoterapijas nodaļu, Veselīga dzīvesveida nodaļu, ir Latvijas Ergoterapeitu asociācijas viceprezidente. Zanes Liepiņas pārvaldībā ir arī Jaunķemeru Fitnesa centrs. Māca ne tikai studentus, bet arī personālu, kolēģus, lasa lekcijas, vada praktiskas  nodarbības un veselīga dzīvesveida meistarklases. Sniegusi lielu ieguldījumu veselīga dzīvesveida veicināšanā Jūrmalas pilsētā. Viņas darbs ir veicinājis veselīgas pilsētas statusa iegūšanu Jūrmalas pilsētai.

Ruta Ozoliņa ir valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””  nodaļas vadītāja, ārste pediatre. Medicīnas jomā strādā 39 gadus, Pediatrijas nodaļā – kopš 1995. gada. Šajā laikā ir attīstījusi un pilnveidojusi nodaļas darbu, sniedzot palīdzību daudziem bērniem. Savā darbā sniedz atbalstu rehabilitācijas centra speciālistiem, dalās savā pieredzē un zināšanās.

Atzinības rakstus „Par nesavtīgu palīdzības sniegšanu līdzcilvēkiem” pasniedza Initai Videniecei, Olgai Sapelkinai, Inesei Ābolai un Anitai Ivanovai.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” saimniecības vadītāja Inita Videniece veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrā strādā vairāk nekā 20 gadu, vada virtuves sektora darbu.  Darbs viņai sagādā prieku. Inita Videniece rūpējas ne tikai par to, lai pagatavotais ēdiens krīzes situācijā nonākušajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem būtu garšīgs, bet arī glīti noformēts, pasniegts uz skaisti klāta galda. Viņa iemantojusi gan darbinieku, gan iestādes klientu cieņu un atzinību.

Olga Sapelkina ir „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra” sociālā darbiniece, strādā nakts patversmē un Dienas centrā pensijas vecuma personām un invalīdiem. Ar patiesu vēlmi palīdzēt un vienmēr pozitīvu skatījumu uz dzīvi allaž pulcē ap sevi iestādes klientus. Olga Sapelkina ir cilvēks, kurš prot uzklausīt, pārliecināt un palīdzēt noticēt tam, ka visu var mainīt, tikai pašam ir jāvēlas.

Inese Ābola ir smilšu spēļu terapeite, valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” psiholoģe. Savā darbā sniedz nesavtīgu atbalstu bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, palīdzot sakārtot viņu iekšējo pasauli, atklāt viņu spējas un talantus un palīdzot iekļauties sabiedrībā. Tāpat nenovērtējams ir viņas atbalsts bērnu vecākiem.

Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” māsas palīdze Anita Ivanova Jūrmalā strādā kopš 1959. gada, par māsas palīgu – vairāk nekā 20  gadu. Spēj atrast  īpašu pieeju katram un atrisināt domstarpības, ja tādas rodas. Sirsnīga, iejūtīga, katrs klients viņai ir īpašs.

Sabiedriskā labuma balvas Jūrmalā pasniedz trešo gadu; apbalvojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldība iedibinājusi 2016. gadā.