Sabiedrība Vide
Skvērs Dubultos

Jūrmalas pašvaldība izsludina metu konkursu jauna vides objekta izveidei Dubultos, kas godinās Latvijas neatkarības atjaunošanā iesaistītos Latvijas un Jūrmalas iedzīvotājus. Metus konkursam var iesniegt līdz šī gada 15. decembrim.

Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrs aicina māksliniekus un dizainerus izstrādāt priekšlikumus laikmetīgam vides objektam, kas godinās Latvijas neatkarības atjaunošanas dalībniekus. Kopējais konkursa godalgu fonds ir 5 000 eiro.

20. gs. 80. gadu 2. pusē Latvijā aizsākās sabiedriski politisks process jeb Trešā atmoda ar virsmērķi – Latvijas neatkarības atjaunošana. Nacionālās Atmodas kustība bija komplekss aktivitāšu un pasākumu kopums, kurā tika dibināta Tautas fronte, kā arī piedzīvots barikāžu laiks, un kas vainagojās ar 1990.gada 4. maijā Latvijas Augstākajā padomē pieņemto “Deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Latvijas neatkarības atjaunošana nebūtu iespējama bez dažādu organizāciju, kustību un Latvijas iedzīvotāju, arī jūrmalnieku, līdzdalības. Godinot visus šajā procesā iesaistītos, Jūrmalas valstpilsētas pašvaldība iecerējusi uzstādīt mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu “Trešā atmoda” skvērā iepretim dzelzceļa stacijai Dubulti.

Veidojot objektu, jāizmanto laikmetīgi tehnoloģiskie risinājumi un vizuālā valoda, savukārt

izstrādājot ietverošā laukuma labiekārtojumu, jāparedz ziedu nolikšanas vieta, kā arī iespēja pulcēties nelielam cilvēku skaitam.

Ar konkursa ,,Mākslinieciski augstvērtīga vides objekta “Trešā atmoda” izveide Dubultos” nolikumu var iepazīties Elektroniskās iepirkumu sistēmas vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/20056

Metus – vides objekta ieceres un ainaviskās vides labiekārtojuma priekšlikumus var iesniegt līdz 2022. gada 15. decembrim plkst. 10.00 Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrā Pils ielā 1, iepriekš piesakot savu ierašanos pa tālruni: 62001010. Jautājumus par konkursa nolikumu līdz 2022. gada 10. decembrim var iesniegt, rakstot e-pastu lauma.senkane@jurmala.lv.