Izglītība Sociālais atbalsts
Radošā darbnīca

! Ņemot vērā ārkārtējo situāciju un valstī noteiktās drošības pasākumus, integrētā bērnu dienas nometne, kas bija plānotā no 18. līdz 22.oktobrim Kapteiņa Zolta ielā 121, nenotiks.* 


Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas nodaļa aicina bērnus ar īpašām vajadzībām un viņu draugus vecumā no 7 līdz 18 gadiem piedalīties integrētās bērnu dienas nometnēs.

Nometnes norisināsies no 18. līdz 22. oktobrim no plkst.9.00 līdz plkst.17.00 Kapteiņa Zolta ielā 121, Jūrmalā. Nometnes programmā paredzētas dažādas radošās darbnīcas un terapeitiskās nodarbības. 

Dalība nometnē ir bezmaksas. Bērni var apmeklēt nometni kopā ar savu asistentu, vecāku vai aizbildni, ja tas ir nepieciešams. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskais pārstāvis var pieteikt nometnei arī sava bērna/aizbilstamā draugus. Bērniem jābūt deklarētiem Jūrmalā.

Lai pieteiktos nometnei, ir nepieciešams aizpildīt iesniegumu Labklājības pārvaldei un pievienot ģimenes ārsta vai pediatra izziņu, kurā ir apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un viņš nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Līdzīgai izziņai ir jābūt asistentam, vecākam vai aizbildnim. Bērniem ārsts izziņā papildus norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi, ja tāda ir, un medicīnisko kontrindikāciju neesamību.

Izziņai ir jābūt izsniegtai ne ātrāk kā 7 dienas pirms Nometnes darbības sākuma.

Pieteikties nometnei var sākot ar pirmdienu, 27.septembri:

  • aizpildot iesnieguma veidlapu klātienē Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas nodaļā;
  • e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv sadaļā “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” adresējot to Jūrmalas pilsētas domei. Virsrakstā nepieciešams norādīt: “Pieteikums Labklājības pārvaldes dienas nometnei bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu draugiem”, pielikumā pievienojot aizpildītu iesnieguma veidlapu;
  • ar drošu elektronisko parakstu nosūtot aizpildītu veidlapu uz e-pastu labklajibas.parvalde@jurmala.lv;
  • pa pastu Labklājības pārvaldei uz adresi: Talsu šoseja 31, k-25, Jūrmala, LV-2016;
  • ievietojot iesniegumu Labklājības pārvaldes pasta kastītē.  

Iesniegumu veidlapas var lejupielādēt šeit:

Nometnē dalībnieki drīkst piedalīties ar Covid-negatīvu testu. Testam ir jābūt veiktam ne ātrāk, kā 48 stundas pirms nometnes sākuma. Bezmaksas SARS-CoV-2 vīrusa RNS testa veikšanu gan bērniem, gan asistentiem, vecākiem vai aizbildņiem nodrošinās nometnes organizētājs. Ja dalībnieki ir pārslimojusi Covid-19 vai ir vakcinēti pret Covid-19 un var to apliecināt, tie var piedalīties nometnē, neveicot testu.

Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt uz tālruni 67767347 vai rakstīt uz e-pastu elina.sersena@jurmala.lv.

* Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.38 punktu, bērnu nometnes netiek rīkotas līdz 2022.gada 11.janvārim.