Būvdarbi
Īstenoti būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Jaundubultu vidusskolas un autoskolas ēkās

Attēlā: Jaundubultu vidusskolas un autosskolas ēkas.

2019./2020.gada mācību gadu skolēni Jaundubultu vidusskolā un autoskolā varēja uzsākt atjaunotās, nosiltinātās un vizuāli pievilcīgās ēkās. 

Būvdarbus ēku eneroefektivitātes paaugstināšanai laikā no 2019.gada februāra līdz augustam veica pilnsabiedrība “BūvBalsts un TASSMA”, būvdarbus uzraudzīja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Firma L4”, autoruzraudzību veica sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JaunRīga ECO”.

Abās izglītības iestāžu ēkās tika siltinātas fasādes, cokols un jumts. Jaundubultu vidusskolā pārbūvēts siltummezgls un apkures sistēma, atjaunota elektroinstalācija un nomainīts apgaismojums uz energoefektīvu apgaismojumu, nomainīti vecie koka logi un veikti citi darbi.

Ēku energoefektivitātes pasākumi tika veikti projektu “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/109) un “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana”(projekta Nr.4.2.2.0/17/I/110) ietvaros.