Sabiedrība
Cilvēks raksta

! Pieteikšanās noslēgusies.

Kursi ir paredzēti pilngadīgajiem Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem: Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un citu valstu pilsoņiem, kuriem ir piešķirta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, Savienības pilsoņa* pastāvīgās uzturēšanās apliecība vai Savienības pilsoņa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās apliecība.

Mācību grupas tiks komplektētas atbilstoši dalībnieku prasmēm: valsts valodas zināšanu pamata (A1, A2), vidējam (B1, B2) vai augstākajam līmenim (C1, C2). Kursu ilgums paredzēts 100–120 akadēmiskās stundas.

2023. gadā apmācības tiks organizētas klātienē. 

Kursi tiek rīkoti, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgāku integrāciju sabiedrībā.

Kursu maksa tiek segta no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Vairāk informācijas pa tālruni +371 22547800 un +371 67767347.

* Eiropas Ekonomiskās zonas un Šveices pilsoņi.