Atbalsts Ukrainai Sabiedrība

Informējam, ka mājsaimniecības jeb tās pārstāvošās fiziskās personas var saņemt kompensāciju par izmaksām, kas tām radušās, savā mājoklī izmitinot Ukrainas civiliedzīvotājus (nodrošinot gan izmitināšanu, gan iespēju robežās arī higiēnas preces un uzturu, kā arī izglītojošus un izklaides vai atpūtas pasākumus u.c. atbalsta pasākumus). 

Mājsaimniecības (fiziskas vai juridiskas personas), kuras sev piederošā mājoklī bez maksas izmitina vienu vai vairākus Ukrainas civiliedzīvotājus, ir tiesīgas saņemt atlīdzību ar izmitināšanu saistītu papildu izmaksu kompensēšanai – 100 eiro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 eiro mēnesī par katru nākamo izmitināto personu, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par vienā mājoklī izmitinātām personām līdz 120 dienām ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim. Atlīdzību var saņemt neatkarīgi no tā, vai izmitinātājs pats uzturas šajā mājoklī.

Kārtība, kādā valsts sniedz atlīdzību Latvijas iedzīvotājiem, kuri bez maksas savās mājās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, noteikta Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā.

Vizuālis

Atlīdzībai privātpersonas var pieteikties, aizpildot pieteikuma veidlapu un iesniedzot to klātienē kādā no Apmeklētāju apkalpošanas centriem vai arī elektroniski parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv.

Papildu informāciju iespējams saņemt, zvanot uz pašvaldības informatīvo tālruni +371 27713352 vai rakstot uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv