Pašvaldība Sabiedrība
Lita Fecere
Lita Fecere saņēma apbalvojumu “Par mūža ieguldījumu sociālajā jomā”. Labklājības un sociālajai jomai viņa veltījusi vairāk nekā 20 darba gadus.

2. decembrī tika pasniegtas Jūrmalas valstspilsētas Sabiedriskā labuma balvas. Apbalvojumus piešķir pašvaldība, lai izteiktu atzinību cilvēkiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu jūrmalnieku veselības un sociālās aizsardzības jomā, kā arī pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā.

Balvu saņēmējus sveica Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis, priekšsēdētāja vietniece Rita Sproģe un Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas priekšsēdētāja Dace Riņķe.

  • Apbalvojums “Par mūža ieguldījumu sociālajā jomā” piešķirts Litai Fecerei, Jūrmalas valstspilsētas Labklājības pārvaldes Sociālo pakalpojumu daļas ilggadējai vadītājai.
L.Fecere

Lita Fecere strādājusi Labklājības pārvaldē no tās izveidošanas brīža – 1998. gada, iepriekš strādājusi Jūrmalas pilsētas domes Sociālās palīdzības nodaļā. No 2008. gada vadīja Labklājības pārvaldes Sociālo pakalpojumu daļu. Ar lielu atsaucību un sirsnību koordinējusi jūrmalniekiem, kuri vairs nespēj sevi aprūpēt pašu spēkiem, aprūpi mājās un aprūpi pansionātos. Vienmēr gādīgi rūpējusies par tiem jūrmalniekiem, kuri pēc ārstēšanas slimnīcā vēl nevar atgriezties mājās, bet var atgriezties sociālo darbinieku aprūpē, organizējot viņu vajadzībām atbilstošus pakalpojumus. Viņas darbība vienmēr ir balstījusies uz sociālā darba vērtībām un profesionālo ētiku, atsaucību un sirds siltumu. Viņa ir paraugs ikvienam sociālajam darbiniekam, veidojot un vadot saliedētu speciālistu komandu aprūpējamā cilvēka problēmu risināšanai. 

  • Jūrmalas valstspilsētas atzinības raksts “Par ieguldīto darbu un entuziasmu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā” pasniegts Ludmilai Jirgenai, biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” Jūrmalas reģionālās nodaļas priekšsēdētājai no 2016. līdz 2021. gadam.
L. Jirgena

Lidija Jirgena aktīvi, mērķtiecīgi un efektīvi palīdzējusi Jūrmalas pilsētas politiski represētajām personām iesaistīties sabiedrības dzīvē un sajust citam cita atbalstu, apzināt un satuvināt apvienības biedrus, organizējot un vadot pasākumus, sagatavojot un realizējot pašvaldības atbalstītus iedzīvotāju iniciatīvas projektus.

  • Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aizsardzības jomā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem” pasniegti seši atzinības raksti: Angelīnai Pētersonei, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukumu brigādes ārsta palīdzei; Mudītei Sērmoliņai, ģimenes ārstu privātprakses medicīnas māsai; Dainuvītei Pikai, pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” medicīnas māsai; Tatjanai Kiseļovai, Jūrmalas slimnīcas anestezioloģijas māsai; Ivetai Kantiņai, SIA “Sanare-KRC Jaunķemeri” fizioterapeitei; Liānai Ozoliņai, ģimenes ārstei Dubultu poliklīnikā.
A. Pētersone

Angelīna Pētersone pēdējos desmit darba gadus ir nodrošinājusi neatliekamo medicīnisko palīdzību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem. Komunikācijā ar pacientiem ir cieņpilna, iecietīga, uz pacienta vajadzībām vērsta, profesionāli veic savus amata pienākumus. Viņu raksturo atbildība, stresa noturība, orientācija uz līdzcilvēkiem. Šogad darbs norisinājies īpaši smagos apstākļos, ikdienā saskaroties un sniedzot palīdzību Covid-19 pacientiem. Nodrošinājusi jaunu darbinieku apmācību dienestā, palīdzot apgūt darba specifiku neatliekamajās situācijās. Paralēli darbam studē psiholoģiju, jo vēlas palīdzēt arī cilvēkiem, kurus skārušas emocionālas problēmas un kuriem nepieciešama palīdzība gan pēc izdegšanas, gan darbā Covid-19 pandēmijas laikā.

M. Sērmoliņa

Mudītes Sērmoliņas darbs visa mūža garumā ir saistīts ar medicīnu. No 1981. gada strādā Kauguru Veselības centrā bērnu konsultēšanā un rentgena kabinetā. Šobrīd veic medmāsas pienākumus ģimenes ārstu privātpraksē. Viņa vienmēr ir gatava palīdzēt, sniegt aprūpi un atbalstu, ziedot savu laiku. Kolēģi viņu raksturo kā ļoti atbildīgu, precīzu un izpalīdzīgu darbinieci. Viņas pieredze un profesionālisms ir liela vērtība pacientiem.

D. Pika

Dainuvīte Pika sākusi savas darba gaitas kā medicīnas māsa 1978. gadā. Kopš 2009. gada strādā veselības un sociālās aprūpes centrā “Sloka” ar plaša diagnožu spektra klientiem. Kolēģi un pacienti viņu dēvē par sirdsmāsiņu.

Tatjana Kiseļova Jūrmalas slimnīcā strādā kopš 1973. gada, tā ir viņas pirmā un vienīgā darba vieta. Savos 48 darba gados piedalījusies neskaitāmās operācijās, aprūpējusi tūkstošiem pacientu intensīvās terapijas nodaļā.

I.Kantiņa

Iveta Kantiņa ir sniegusi lielu ieguldījumu Jūrmalas iedzīvotāju veselības veicināšanā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā un veselības pratības uzlabošanā, palīdzējusi daudziem jūrmalniekiem uzveikt cīņu ar hroniskām sāpēm.

L.Ozoliņa

Liāna Ozoliņa strādā par ģimenes ārsti, viņas mērķis ir uzlabot primāro veselības aprūpi Jūrmalā. Ārste katram savam pacientam velta īpašu uzmanību, lai pēc iespējas labāk izprastu pacienta sūdzības un spētu palīdzēt. Ja kolēģiem ir nepieciešams padoms, viņi zina, ka vienmēr var vērsties pēc palīdzības pie dakteres Ozoliņas.

  • “Par ieguldījumu veselības nozares attīstībā” atzinības raksts pasniegts Leilai Korejevai, Jūrmalas slimnīcas Iekšķīgo slimību nodaļas virsmāsai, un Jeļenai Minovai, SIA “Sanare-KRC Jaunķemeri” virsmāsai.
L. Korejeva

Papildus ikdienas darbam Jūrmalas slimnīcā, kur 1985. gadā Leila Korejeva uzsākusi savas darba gaitas, viņa sniegusi nozīmīgu ieguldījumu topošo māsu izglītošanā kā lektore Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledžas Ārstniecības katedrā.

J. Minova

Jeļena Minova ir uzņēmusies epidemioloģiskās drošības uzraudzību “Sanare-KRC Jaunķemeri”, viņa ir atbildīga par hronisko pacientu aprūpes nodaļas izveidi, par saskaņotu un rūpīgu aprūpētāju un pacientu pavadoņu darbu.

  • Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem” atzinības rakstu saņēma Aija Laizāne, aprūpētāja Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrā “Jaundubulti”.
A.Laizāne

Aija Laizāne sniedz palīdzību Jūrmalas senioriem dzīvesvietā un ir atbalsta persona un praktisks un neaizstājams palīgs ikdienā pilsētas iedzīvotājiem, kam ir nepieciešama mājas aprūpe.

  • Par nesavtīgu palīdzības sniegšanu līdzcilvēkiem” atzinības raksts pasniegts Mārītei Lupginai, bērnu un jauniešu mājas “Sprīdītis” sociālajai audzinātājai, un Mārai Golubai, medicīnas māsai SIA “Dakteres Skerškānes prakse”.
M. Lupgina

Mārīte Lupgina 16 gadus strādā par sociālo audzinātāju bērniem, kuri visvairāk cietuši no pieaugušo uzvedības. Viņa ir pacietīga, jebkuru konfliktu atrisina mierīgi. Papildus tiešajiem darba pienākumiem palīdz bērniem apgūt dažādas ikdienā nepieciešamas prasmes un zināšanas, atbalsta viņus mācībās, sniedz padomu ikdienā, rūpējas par bērnu apģērbu.

M. Goluba

Māra Goluba papildus darba pienākumiem brīvprātīgi palīdz sociāli mazāk nodrošinātajiem un atkarībās nonākušajiem iedzīvotājiem. Viņa ir iedrošinoša, laipna, pacietīga, izpalīdzīga attiecībās ar pacientiem, kolēģiem. Atbalsta ar padomu un praktiskām pašas gatavotām lietām jaunās māmiņas; ada zeķes un dāvina tās sociāli mazāk nodrošinātajiem, arī atkarībās nonākušajiem pacientiem, nežēlojot savu laiku un līdzekļus.