Pašvaldība
Jūrmalas dome ziemā

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai nodoti vairāki saistošo noteikumu projekti, saistīti ar sociālo pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas iedzīvotājiem.  Iepazīties ar saistošo noteikumu projektiem var sadaļā "Saistošo noteikumu projekti". Viedokli aicinām paust līdz 25. februārim.

Būtiskākās saistošajos noteikumos paredzētās izmaiņas:

  • plānots atvieglot nosacījumus personai ar I grupas invaliditāti, kura dzīvo viena mājsaimniecībā, vai kuras ģimenē visas parējās personas nav darbspējīgā vecumā, maksātspējas izvērtējumam, ja šai personai ir pienākums veikt samaksu par piederīgajam sniegtajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām;
  • lai saglabātu vairāku veselību veicinošo pakalpojumu un pašvaldības pabalstu pašreizējo piešķiršanas kārtību, plānots izdot vairākus saistošos noteikumus atbilstoši likuma prasībām*.

Aicinām jūrmalniekus būt aktīviem un sekot līdzi norisēm pašvaldībā, lai kopīgi varētu pilnvērtīgāk realizēt sabiedrības intereses!

*2023. gada 1. janvārī stājies spēkā Pašvaldību likums, kas radīja nepieciešamību pašvaldībām izdot jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam. Šā brīža saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamats ietver atsauci uz spēku zaudējušā likuma “Par pašvaldībām” normām, tāpēc pašvaldībā ir nepieciešama jaunu normatīvo aktu izstrāde.