Bērni vasaras nometnē

Bērnus ar funkcionāliem traucējumiem kopā ar viņu draugiem vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem aicina pieteikt integrētai dienas nometnei. Dalība nometnē ir bez maksas.

Nometne norisināsies no 14. līdz 18. martam darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 Kapteiņa Zolta ielā 121. Nometnē būs dažādas radošās darbnīcas un terapeitiskas nodarbības.

Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskais pārstāvis var pieteikt nometnei arī sava bērna vai aizbilstamā draugus. Bērniem jābūt deklarētiem Jūrmalā. Bērni var apmeklēt nometni kopā ar savu asistentu, vecāku vai aizbildni, ja tas ir nepieciešams.

Lai pieteiktu bērnu nometnei, Labklājības pārvaldei jāiesniedz iesniegums. Nepieciešama arī ģimenes ārsta vai pediatra izziņa, kurā ir apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmju un viņš nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Līdzīgai izziņai ir jābūt asistentam, vecākam vai aizbildnim. Bērniem ārsts izziņā papildus norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi, ja tāda ir, un medicīnisko kontrindikāciju neesamību. Izziņai ir jābūt izsniegtai ne ātrāk kā septiņas dienas pirms nometnes darbības sākuma.

Pieteikšanās nometnei:

  • aizpildot iesnieguma veidlapu klātienē Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas nodaļā;
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi labklajibas.parvalde@jurmala.lv;
  • nosūtot iesniegumu pa pastu Labklājības pārvaldei Talsu šosejā 31, k-25, Jūrmalā, LV-2016.

Iesniegumu veidlapas

Bērniem līdz 12 gadu vecumam 72 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir jābūt veiktam RNS testam (tam ir jābūt negatīvam), bērniem no 12 gadu vecuma ir jābūt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

Papildu informācijai aicinām sazināties ar Elīnu Šeršenu pa tālruni 67767347 vai e-pastu – elina.sersena@jurmala.lv.