Goda jūrmalnieks 2016

Jūrmalas augstāko apbalvojumu – Goda zīmi un titulu „Goda jūrmalnieks” – saņēma dziedātāja Laima Vaikule un "Jūrmalas slimnīca" valdes priekšsēdētājs, Ķirurģijas nodaļas vadītājs Egons Liepiņš. Sešiem laureātiem tika pasniegti Jūrmalas pilsētas Goda raksti par izciliem sasniegumiem noteiktās jomās.

Laimu Vaikuli apbalvojumam izvirzījusi Jūrmalas Uzņēmēju biedrība par ieguldījumu Jūrmalas pilsētas tēla popularizēšanā, aktīvu radošu darbību un izciliem sasniegumiem. Laima Vaikule ir jūrmalniece, kas ar cieņu un lepnumu nesusi savas pilsētas vārdu. Skatuves dīva kūrortpilsētā iedibinājusi starptautisku festivālu "Laima Vaikule Jūrmala Rendez-Vous", kas uz Dzintaru koncertzāles skatuves pulcē daudzus Latvijas un ārvalstu mūziķus, tādējādi bagātinot Jūrmalas kultūras dzīves piedāvājumu.

Egonu Liepiņu par ilggadēju, profesionālu darbu un ieguldījumu "Jūrmalas slimnīca" attīstībā un pašaizliedzīgu darbu pacientu veselības aprūpē apbalvojumam izvirzījis SIA "Jūrmalas slimnīca" kolektīvs. E. Liepiņš Jūrmalas slimnīcā strādā jau divdesmit gadus. Šo gadu laikā slimnīca ir renovēta un kļuvusi par modernu ārstniecības iestādi, kuras sniegtos pakalpojumus novērtē ne vien jūrmalnieki, bet arī cilvēki no visas Latvijas un pat ārpus mūsu valsts robežām. Jūrmalas slimnīcas Dzemdību nodaļa saņēmusi arī Latvijas Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvu.

Goda rakstu par izciliem sasniegumiem izglītības darbā saņēma Jūrmalas Mākslas skolas direktore Taiga Vaišļa. Goda rakstu par profesionālo ieguldījumu Jūrmalas pilsētas sociālās jomas attīstībā saņēma Agita Bērzupe, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" vadītāja pienākumu izpildītāja. Ķemeru luterāņu draudzes mācītājam un Ķemeru bibliotēkas bibliotekāram Atim Grīnbergam pasniedza Goda rakstu par aktīvu sabiedrisko darbību. Goda raksts par ieguldījumu sabiedrības pilsoniskajā un garīgajā audzināšanā piešķirts Jūrmalas katoļu draudžu prāvestam Andrim Blūmam. Goda raksts par nesavtīgu darba ieguldījumu iedzīvotāju labā un centra attīstībā piešķirts PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka" valdes loceklim Aivaram Smagaram. Ārste pediatre Anita Krievāne saņēma Goda rakstu par mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas bērnu veselības aprūpē. 

Apbalvojumus piešķīra Jūrmalas pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisija, vērtējot kandidātu pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, profesionālos sasniegumus un ieguldījumu gan konkrētajā nozarē, gan Jūrmalas pilsētas attīstībā kopumā, reputāciju un citus kritērijus.