DZĪVOKĻU NODAĻAS PAZIŅOJUMS

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa aicina sazināties norēķinu jautājumu risināšanai personas, kuras norādītajā laikā dzīvoja Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās dzīvojamajās telpās Jūrmalā:

  • Raiņa ielā 62-40 no 01.01.2012. līdz 31.10.2015.;
  • Raiņa ielā 62-49 no 01.06.2011. līdz 01.09.2015.;
  • Raiņa ielā 62-83 no 31.07.2006. līdz 30.09.2014.

Viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas aicinām personas, kuras norādītajos laika periodos lietojušas minētās dzīvojamās telpas, sazināties ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļu, lai risinātu jautājumu par norēķiniem par pašvaldības dzīvokļa apsaimniekošanas maksu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu. Dzīvokļu nodaļas tālrunis 67093845.