Vizuālis

Konkursa izstāde "Cik vērts?"

Nolikums

Izstādes koncepcija

Jūrmalas muzeja filiāle Bulduru Izstāžu nams aicina māksliniekus un mākslas studentus piedalīties konkursa izstādē “Cik vērts?”, iesniedzot laikmetīgus un sociāli aktīvi ievirzītus mākslas darbus par personīgi, valstiski, globāli aktuālām tēmām, kā vadmotīvu izvirzot vērtību sistēmu.

Visa pasaule griežas ap to, cik vērts ir katrs kustamais vai nekustamais objekts, kāda vērtība ir dabai, veselībai, kultūrai, savstarpējām attiecībām, mieram. Filozofiski mēs esam cēlu vērtību nesēji, kaut gan praktiski balansēšana savu vērtību robežās ir nopietns izaicinājums. Ekonomiski tiecamies uz tālāk, augstāk, vairāk; emocionāli- apzinātāk, mazāk, pietuvināti dabai. Tas prasa pielāgošanos, svārstīšanos, vidusceļa meklēšanu. Vai tādējādi vērtīgais izplēn, vai iegūst dubultu svaru?

Organizatori un pretendenti

Konkursu organizē Jūrmalas muzeja filiāle Bulduru Izstāžu nams. Konkursā aicināti piedalīties mākslinieki, mākslas un dizaina augstskolu studenti un mākslas un dizaina vidusskolu audzēkņi.

Laiks un vieta

Izstāde notiks Bulduru Izstāžu namā no 2022. gada 15. novembra līdz 30. decembrim. Izstādes atklāšana 15. novembrī plkst. 18.00 Bulduru Izstāžu namā, Muižas ielā 6, Jūrmalā.

Konkursa mērķi

 • rosināt māksliniekus radīt jaunus, saturīgus, sociāli aktīvus mākslas darbus par personīgi, valstiski, globāli aktuālām tēmām, kā vadmotīvu izvirzot vērtību sistēmu;
 • veicināt un materiāli atbalstīt mākslinieku radošo darbību;
 • popularizēt Jūrmalas pilsētu un Bulduru Izstāžu namu kā aktīvu kultūrvidi.

Balvu fonds

 • Galvenā balva – EUR 700;
 • Veicināšanas balva – EUR 400;
 • Veicināšanas balva – EUR 400.

Minētajās summās ietilpst iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas balvas izmaksas brīdī tiek ieturēts saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

Žūrijai ir tiesības Galveno balvu nepiešķirt, bet piešķirt vairākas veicināšanas balvas apstiprinātā balvu fonda ietvaros.

Apbalvotajiem autoriem izstādes organizatori piedāvās izveidot personālizstādi Bulduru Izstāžu nama telpās tuvāko gadu laikā.

Konkursa darbu iesniegšanas kārtība

Autoriem darba pieteikumus elektroniski jāiesniedz līdz 2022.gada 20. oktobrim šeit.

Pēc žūrijas lēmuma līdz 28.oktobrim konkursizstādes pretendenti uz pieteikumā norādīto e-pastu saņems dalības apstiprinājumu vai noraidījumu. No 29. oktobra līdz 8.novembrim izstādei apstiprinātos darbus jāiesniedz Bulduru Izstāžu namā, Muižas ielā 6, Jūrmala, LV-2010, no otrdienas līdz sestdienai plkst. 10.00-17.00.

Konkursa norise

Konkursa nosacījumi:

 • iesniegtie mākslas darbi var pārstāvēt visus vizuālās mākslas žanrus (ja žūrija eksponēšanai apstiprina video darbu, tad autoram pašam ir jānodrošina attiecīga tehnika tā eksponēšanai izstādes laikā);
 • viens autors var iesniegt ne vairāk kā 3 darbus;
 • divdimensiju un trīsdimensiju mākslas darba garākā mala līdz 120 cm;
 • pievienota darba koncepcija/ anotācija līdz 50 vārdiem;
 • pievienots autora CV.

Vērtēšanas kritēriji:

 • mākslas darbā sniegts laikmetīgs, radošs un inovatīvs skatījums saskaņā ar izstādes koncepciju;
 • darba vizuāli mākslinieciskās un tehniskās kvalitātes.

Pēc oriģināldarbu klātienes apskates žūrijai ir tiesības neiekļaut darbus ekspozīcijā, ja tie nav kvalitatīvi un/vai nav piemēroti eksponēšanai.

Konkursa rezultātu paziņošana un laureātu apbalvošana notiks izstādes atklāšanā 15. novembrī plkst. 18.00 Bulduru Izstāžu namā.

Autoriem konkursizstādē eksponētos darbus jāizņem līdz 2023. gada 14. janvārim.

Kontakti

Astra Šēnberga, izstādes kuratore
E-pasts: astra.senberga@jurmala.lv
mob. +371 29490132