Caurlaidi iepriekšējai dienai var iegādāties e-pakalpojumu portālā, kalendārā izvēloties vakardienas datumu, kā arī klātienē Jūrmalas valstspilsētas administrācijas kasē (Jomas iela 1/5) vai Tūrisma informācijas centrā (Lienes ielā 5) (norēķini tikai ar maksājumu karti).

Nodevu piemēro par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā (skat. karti), līdz ar to dienas caurlaide jāiegādājas tikai iebraukšanas dienai. Savukārt uzturēšanās periods īpašā režīma zonā Jūrmalā (neizbraucot no tās) nav ierobežots. 

Braucot caur pilsētas centru, Jūs šķērsosiet īpaša režīma zonu 2 reizes – Priedaines kontrolpunktā turpceļā un Valtera prospektā atpakaļceļā. Tā kā Jūs iebrauksiet īpaša režīma zonā Jūrmalā dažādās dienās, dienas caurlaide jāiegādājas katrai dienai.

Vēršam uzmanību, ka transportlīdzekļu vadītāju informēšanai pirms iebrauktuvēm īpašā režīma zonā Jūrmalā uzstādītas zīmes “Maksas zona”.

maksas zonas zīme
Brīdinājums par maksas zonas sākumu.
maksas zona Sloka
Maksas zonas sākums.

Nodevu par dienas caurlaidi var samaksāt arī pēc iebraukšanas pilsētā, taču jāievēro, ka caurlaidei obligāti jābūt nopirktai līdz tās dienas beigām (plkst. 23.59), kad transportlīdzeklis iebraucis Jūrmalā.

Dienas caurlaidi konkrētai dienai var nopirkt, izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēja SIA "Mobilly" elektronisko norēķinu sistēmu, Citadeles bankas mobilo lietotni vai internetbanku, EuroPark mobilajā lietotnē, mājaslapā www.visitjurmala.lv (to var izdarīt arī pirms došanās uz Jūrmalu), kā arī caurlaižu automātos, kas izvietoti pilsētā (blakus Tūrisma informācijas centram Majoru stāvlaukumā, pie Dzintaru koncertzāles, pie Dubultu dzelzceļa stacijas un Lielupes RIMI stāvlaukumā). Skat. karti.

Pie iebraukšanas Jūrmalā Priedainē un Vaivaros par caurlaidēm vairs nevarēs samaksāt ar skaidru naudu - maksājumu varēs veikt tikai ar maksājumu karti vai bezkontakta maksājumu līdzekļiem (mobilo tālruni, aproci u.tml.). Skaidras naudas norēķini atcelti, lai veicinātu ātrāku caurlaižu iegādi un mazinātu sastrēgumus. Skaidras naudas norēķini bieži rada kavēšanos caurlaižu punktos - monētas mēdz iesprūst, kā arī reizēm automātos tiek iemesti nepiemēroti priekšmeti, kā rezultātā automāti uz laiku pārstāj funkcionēt. 

Ar skaidru naudu par caurlaidi joprojām varēs samaksāt caurlaižu automātos pilsētā: pie lielveikala “Rimi” Lielupē, pie Dzintaru koncertzāles, Majoru stāvlaukumā un pie Dubultu stacijas. 

Tā kā piekabe ir paredzēta braukšanai savienojumā ar mehānisko transportlīdzekli, atsevišķa caurlaide piekabei nav nepieciešama. 

Ja motora darba tilpums pārsniedz 50 cm3 un maksimālais ātrums pārsniedz 45 km/h, motorolleris  atbilst motocikla definīcijai un attiecīgi tiek reģistrēts CSDD. Tā kā motocikliem iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā nepieciešama caurlaide, tad arī motorolleram ar attiecīgiem tehniskiem rādītājiem caurlaide ir nepieciešama.

Caurlaides jūrmalniekiem

Noformēt caurlaidi jaunreģistrētam īpašumā vai turējumā esošam transportlīdzeklim var:

 1. autorizējoties epakalpojumu portālā un sadaļā "Manas caurlaides" nospiežot pogu “Pārbaudīt aktuālos datus”
  Pārbaudīt aktuālos datus
  pēc informācijas atlases no CSDD Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra automašīnai tiks reģistrēta bezmaksas caurlaide; ​
 2. iebraucot īpaša režīma zonā Jūrmalā. Brīdī, kad fiksēta transportlīdzekļa iebraukšana un pārbaudīta tā piederība, informācijas sistēma reģistrēs caurlaidi.

Ja caurlaide ir nepieciešama citam transportlīdzeklim, reģistrētā caurlaide jāanulē (epakalpojumu portālā vai kādā no Apmeklētāju apkalpošanas centriem) un jāiesniedz jauns pieteikums. Caurlaide tiks reģistrēta un būs derīga pēc pieteikuma apstiprināšanas un maksas pakalpojuma (3,40 EUR) apmaksas. 

Caurlaidi ar nodevas atbrīvojumu vienam lietošanā esošam transportlīdzeklim var noformēt, ja izpildās kāds no šādiem nosacījumiem:
- CSDD reģistrēta atzīme, ka par transportlīdzekli ir veikta uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa samaksa (darba mašīna);
- CSDD nav reģistrēti citi īpašumā, valdījumā vai turējumā esošie transportlīdzekļi un ir derīga vadītāja apliecība ar tiesībām vadīt atbilstošas kategorijas transportlīdzekli.

Ja kāds no nosacījumiem izpildās, jāiesniedz pieteikums (epakalpojumu portālā vai kādā no Apmeklētāju apkalpošanas centriem). Caurlaide tiks reģistrēta un būs derīga pēc pieteikuma apstiprināšanas un maksas pakalpojuma (3,40 EUR) apmaksas.

Aprakstītajā situācijā caurlaidi uz vienu lietošanā esošo transportlīdzekli var noformēt, ja par to ir samaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis. Ja šis nosacījums neizpildās, tad caurlaidi ar nodevas atbrīvojumu noformēt nav iespējams. Šādos gadījumos, kad cita transportlīdzekļa izmantošana ir īslaicīga, var iegādāties dienas caurlaidi (2 EUR) vai nedēļas caurlaidi (10 EUR).

Ja persona nav zaudējusi tiesības uz nodevas atbrīvojumu, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības dati atjaunosies automātiski brīdī, kad tiks fiksēta transportlīdzekļa iebraukšana īpaša režīma zonā Jūrmalā. 

Atvieglojumi un atbrīvojumi

Personai var būt tikai viena deklarētā dzīvesvietas adrese, savukārt norādītā adrese nedod tiesības uz nodevas atbrīvojumu. Līdz ar to caurlaidi var iegādāties vispārīgā kārtībā. 

Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos ir paredzēti dažādi nodevas atvieglojumi (piemēram, ārstniecības iestāžu, izglītības iestāžu darbiniekiem). Taču sabiedriskās ēdināšanas nozarē strādājošajiem atvieglojumi nav paredzēti, tāpēc caurlaides jāiegādājas vispārīgā kārtībā.

Nodevas atvieglojumu 75% apmērā caurlaidei īpašumā vai turējumā esošam transportlīdzeklim var saņemt persona, kuras ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā. Tā kā atvieglojums ir paredzēts tikai pirmās pakāpes radiniekiem, aprakstītajā situācijā caurlaidi var iegādāties vispārīgā kārtībā.

Transportlīdzeklim, kas pārvadā I grupas invalīdus, bērnus invalīdus, kā arī invalīdus, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, ir nepieciešams noformēt bezmaksas iebraukšanas caurlaidi, jo braucošajā automašīnā novietotos dokumentus nav iespējams precīzi fiksēt un atpazīt.

Pieteikt bezmaksas caurlaidi konkrētai dienai var pati persona ar invaliditāti vai arī cita persona (ģimenes loceklis, draugs, pārvadātājs):

 • autorizējoties epakalpojumu portālā un aizpildot pieteikumu;
 • piesakoties Pašvaldības policijas dežūrdaļā (diennakts) vai Jūrmalas Tūrisma informācijas centrā (darba laikā) un uzrādot dokumentus (invalīda apliecību, kā arī invalīda ar apgrūtinātu pārvietošanos stāvvietu izmantošanas karti vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņu par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai saņemšanai).

Caurlaižu aparātu tehniskās problēmas un datu ievades kļūdas

Nopērciet caurlaidi citā caurlaižu automātā vai mājaslapā www.visitjurmala.lv . Jāņem vērā, ka dienas caurlaidei obligāti jābūt nopirktai līdz tās dienas beigām (plkst. 23.59), kad transportlīdzeklis iebraucis Jūrmalā!

Jāņem vērā, ka stipra lietus laikā var nestrādāt caurlaižu aparāta skārienjūtīgais ekrāns, to var mēģināt noslaucīt, taču ērtāk ir izmantot alternatīvus caurlaižu iegādes veidus, piem., izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēja SIA "Mobilly" elektronisko norēķinu sistēmu, Citadeles bankas mobilo lietotni vai internetbanku vai EuroPark mobilajā lietotnē.

Lai labotu transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, kas kļūdaini ievadīts, iegādājoties dienas caurlaidi caurlaižu automātā, kā arī ar mobilo pakalpojumu sniedzēju starpniecību vai  internetbankā, e-pakalpojumu portālā vai Jūrmalas pilsētas domes vietnē:

 1. sadaļā Labot kļūdaini ievadīto transportlīdzekļa numuru reģistrējiet transportlīdzekli caurlaižu kontroles sistēmā;
 2. pēc reģistrācijas pabeigšanas transportlīdzekļa kontā izvēlēties "Labot kļūdaino caurlaidi", ievadiet pieprasīto informāciju un nosūtiet pieprasījumu kļūdas labošanai.

Pēc informācijas pārbaudes Jūrmalas pilsētas transportlīdzekļu kontroles sistēmā caurlaides dati tiks precizēti un Jūs pa e-pastu saņemsiet atbildi par sekmīgi izlabotu dienas caurlaidi vai ziņu, ka labojums nav veikts.

Nopērciet caurlaidi citā caurlaižu automātā, izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēja SIA "Mobilly" elektronisko norēķinu sistēmu, Citadeles bankas mobilo lietotni vai internetbanku, EuroPark mobilajā lietotnē vai mājaslapā www.visitjurmala.lv. Jāņem vērā, ka dienas caurlaidei obligāti jābūt nopirktai līdz tās dienas beigām (plkst. 23.59), kad transportlīdzeklis iebraucis Jūrmalā!

Lai saņemtu atpakaļ naudu, ko caurlaižu automāts “norija”, uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv nosūtiet Jūrmalas pilsētas domei adresētu iesniegumu ar lūgumu atmaksāt pārmaksāto summu, minot:

 1. Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu;
 2. maksājuma datumu un laiku;
 3. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru;
 4. caurlaižu automāta numuru (var pievienot foto, kurā redzama automašīnas numurzīme un caurlaižu aparāts);
 5. atmaksājamo summu;
 6. bankas konta numuru.

Pēc salīdzināšanas ar caurlaižu aparāta inkasācijas datiem nauda tiks atmaksāta uz norādīto norēķinu kontu.

Nopērciet caurlaidi, izmantojot citu iegādes veidu, piemēram, izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēja SIA "Mobilly" elektronisko norēķinu sistēmu, Citadeles bankas mobilo lietotni vai internetbanku, EuroPark mobilajā lietotnē vai mājaslapā www.visitjurmala.lv.

Ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) datu bāze nav pieejama, bezmaksas dienas caurlaidi var noformēt iebraukšanas dienā klātienē Tūrisma informācijas centrā Lienes ielā 5, Majoros (skat.darba laiku), iepriekš piesakoties pa tālr. 67147900, vai pašvaldības policijas dežūrdaļā Dubultu prospektā 2, Dubultos (diennakts).

Jāuzrāda invalīda apliecība un automašīnas reģistrācijas apliecība. Personai ar apgrūtinātu pārvietošanos papildus jāuzrāda invalīdu stāvvietas izmantošanas karte vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņa.

Atveriet saiti Kā noformēt caurlaidi, izvēlieties attiecīgo iesnieguma veidu, aizpildiet to, elektroniski parakstiet un nosūtiet uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv .

Kā var izveidot rēķinu juridiskai personai

Lai varētu izveidot attaisnojuma dokumentu juridiskai personai un to apmaksāt, caurlaides pirkšana jāveic portālā epakalpojumi.jurmala.lv autorizētam lietotājam (fiziskai personai); ātrākai maksājuma apstrādei apmaksa jāveic un jāpabeidz portālā epakalpojumi.jurmala.lv.

 1. Jāpieslēdzas portālam “latvija.lv”. 
 2. Veicot apmaksu, jānomaina rēķina saņēmējs.
 3. Pirms “Maksāt” pogas nospiešanas jānospiež poga “Attaisnojuma dokuments”.
 4. Atvērsies jauns maksājuma logs, kurā jāizvēlas poga “Cits rēķina saņēmējs”.
 5. Jāaizpilda rēķina saņēmēja informācija laukos: “Vārds Uzvārds/ Nosaukums”, “Personas kods/ NMK” un “Adrese”.
 6. Pēc lauku aizpildīšanas jānospiež poga “Apstiprināt”.
 7. Jāapstiprina maksājums ar pogu “Maksāt” un jāpabeidz maksājums.

 Ja rēķins netiek apmaksāts portālā, maksājuma mērķī obligāti norādāma attaisnojuma dokumenta maksājuma mērķī redzamā informācija, izņemot maksājuma numuru.