Audējas
vadītāja: Arta Māldere
tālrunis: 67760041, 29131390