Airēšanas klubs "Majori"

adrese: Jaunā iela 66, Jūrmala, LV 2015
kontaktpersona: Elita Krūmiņa 
tālrunis: 29269141
e-pasts: airesanamajori@inbox.lvelitakrumina@inbox.lv

 Murjāņu Sporta ģimnāzijas airēšanas nodaļa

 adrese: Jaunā iela 66, Jūrmala, LV 2015
 kontaktpersona: Pēteris Neijs
 tālrunis: 29238821

 Specializētā airēšanas sporta skola

 adrese: Vikingu iela 6, Jūrmala, LV 2010
 kontaktpersona: Andželika Krūmiņa 
 tālrunis:  29478444
 e-pasts: sass@msg.edu.lv
 tīmekļa vietne: www.airesanasskola.lv