Projekta nosaukums

Projekta īss apraksts

Norises vieta un laiks

Kontaktinformācija

Kopā mēs varam!

Projekta mērķis ir sekmēt Jūrmalas pilsētas bezpajumtnieku motivāciju pozitīvām pārmaiņām un integrāciju sabiedrībā, iesaistot viņus apkārtnes sakārtošanas talkās, radošajā darbnīcā, izgatavoto  dāvanu pasniegšana sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. Kopīga Ziemassvētku svinēšana, kultūras pasākuma apmeklējums.

Sloka, Kauguri.

Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs, Naktspatversme.

2020.gada jūlijs – 2021.gada janvāris.

Nodibinājums “Mūsu Sabiedrībai”, 
projektu koordinatore 
Inga Keirāne,
tālr.: 28288966
e-pasts: 
inga.keirane1@gmail.com

Seniori gadalaiku griežos

Jūrmalas Pensionāru biedrības biedri iepazīsies un dalīsies pieredzē ar citu pašvaldību pensionāru biedrībām.

Izbraucieni uz Kuldīgu un Gulbeni, piedalīšanās Starptautiskās Senioru dienas svinības Tartu. Gada noslēguma pasākums Jūrmalas Kultūras centrā.  

Projekta mēŗkis ir palīdzēt Jūrmalas pensionāriem iesaistīties sabiedrības integrācijas procesa aktivitātēs un mazināt to sociālo atstumtību.

Jūrmalas Kultūras centrs.

Braucieni uz Kuldīgu, Gulbeni, Tartu.

2020.gada jūlijs – 2021.gada janvāris.

Biedrība “Jūrmalas Pensionāru biedrība”, 
projektu koordinatore 
Sigita Bērziņa-Bērzīte,
tālr.: 26551201
e-pasts: 
sigita.berzite@inbox.lv

Ar draugiem dzīvot prieks Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji ar politiski represēto statusu turpinās veicināt aktīvu savstarpējo sadarbību. Sadraudzības diena Kandavā,  Sabilē, Talsos. Dalība  Latvijas politiski represēto personu salidojumā Ikšķilē. Politiski represēto personu konference Jūrmalā.

Kauguru kultūras nams.

Braucieni uz Kandavu, Sabili, Talsiem, Ikšķili.

2020.gada jūlijs – 2020.gada novembris.

Biedrība “Latvijas Politiski represēto apvienība”, 
projektu koordinatore 
Sigita Bērziņa-Bērzīte,
tālr: 26551201,
e-pasts: 
sigita.berzite@inbox.lv

Masļeņica – atvadīšanās no ziemas

 

Tradicionālie slāvu pavasara sagaidīšanas svētki ar folkloras ansambļa, romu kolektīva, populāro dziedātāju uzstāšanos, spēlēm, atrakcijām un dejām. Projekta mērķis ir popularizēt mazākumtautību kultūras mantojumu. Pasākums Zvīņu ielā 2, sanatorijas “Jantarnij bereg” teritorijā 2020.gada 1.martā.

Biedrība “Latvijas Krievu kopiena”, 
projektu koordinators 
Edmunds Kaševskis,
tālr.: 29224979,
e-pasts:
e.kashevsky@gmail.com