Projekta nosaukums, projekta iesniedzējs

Projekta mērķis

Projekta īstenošanas laiks
un budžets (eiro)

Projektā peredzētās aktivitātes

Bulduru Dārzkopības vidusskolas parka labiekārtošana

Bulduru dārzkopības vidusskola

Biedrība "Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrība

Padarīt Bulduru Dārzkopības vidusskolas parku piemērotāku Jūrmalas iedzīvotāju (tajā skaitā audzēkņu) un viesu atpūtai

2020.gada aprīlis – 2020.gada decembris

Kopējās izmaksas 7670,60 EUR
t.sk. pašu finansējums 767,06 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 6903,54 EUR)

Tiks atjaunoti soliņi parkā, uzstādītas jaunas atkritumu urnas, nomainītas spuldzes āra laternās un parka dižkokiem uzstādītas informācijas kartiņas.

Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā lapenes uzstādīšana

Bulduru ev.lut.baznīcas lapene

Reliģiskā organizācija "Dubultu evaņģēliski luteriskā draudze"

Izveidot un uzstādīt Bulduru evaņģēliski luteriskās draudzes teritorijā lapeni, lai nodrošinātu iespēju aktivitāšu un pasākumu rīkošanai.

2020.gada maijs – 2020.gada oktobris

Kopējās izmaksas 7700,00 EUR
(t.sk. pašu finansējums 770,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 6930,00 EUR) 

Bulduru evaņģēliski luteriskās draudzes teritorijā tiks uzstādīts jauns infrastruktūras elements – āra lapene – dažādu pasākumu rīkošanai.