Vaivaru pamatskolas ēka

Darbība

Vaivaru pamatskola īsteno šādas izglītības programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programma 
  • Pamatizglītības programma 
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem 
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

Vēsture

Skola dibināta 1996.gada septembrī, kopš dibināšanas īsteno skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošā skolā

  • Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 2912901441

Vaivaru pamatskola

vaivarupsk [at] edu.jurmala.lv