Transporta un mājokļu jautājumu komiteja izskata jautājumus un lēmuma projektus, kas saistīti ar Jūrmalas valstspilsētas transportu un mājokļa jautājumiem un sniedz atzinumus par tiem.

Dokumenti