SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

  • Nr.70 Jurģu ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8177. Izsoles sākumcena EUR 16 000.00; nodrošinājums – EUR 1 600.00; izsoles solis – EUR 500.00;
  • Nr.3 Artilērijas ielā 2A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8176. Izsoles sākumcena EUR 4 000.00; nodrošinājums – EUR 400.00; izsoles solis – EUR 100.00.

Izsoles sākums – 17.09.2021., izsoles noslēgums – 18.10.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 07.10.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.