SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

  • Nr. 63 Tērbatas ielā 3A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8182. Izsoles sākumcena EUR 17 200.00; nodrošinājums – EUR 1 720.00; izsoles solis – EUR 300.00. Izsoles sākums – 23.07.2021., izsoles noslēgums – 23.08.2021. plkst. 13.00, pieteikšanās līdz 12.08.2021.
  • Nr. 3 Ventspils šosejā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8175. Izsoles sākumcena EUR 3 840; nodrošinājums – EUR 384.00; izsoles solis – EUR 50.00. Izsoles sākums – 06.08.2021., izsoles noslēgums – 06.09.2021. plkst. 13.00, pieteikšanās līdz 26.08.2021.
  • Nr. 7 Vecajā ceļā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8163. Izsoles sākumcena EUR 2 640.00; nodrošinājums – EUR 264.00; izsoles solis – EUR 50.00. Izsoles sākums – 06.08.2021., izsoles noslēgums – 06.09.2021. plkst. 13.00, pieteikšanās līdz 26.08.2021.
  • Nr. 5 Vecajā ceļā 9, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 8162. Izsoles sākumcena EUR 2 560.00; nodrošinājums – EUR 256.00; izsoles solis – EUR 50.00. Izsoles sākums – 13.08.2021., izsoles noslēgums –13.09.2021. plkst. 13.00, pieteikšanās līdz 02.09.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz pieteikšanās termiņa beigām jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021397.