CleanR auto

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalā nodrošina vides pakalpojumu sniedzējs "Clean R". 

Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir jānoslēdz katram Jūrmalas privātmājas iedzīvotājam, vasarnīcu īpašniekam, uzņēmējam, daudzdzīvokļu ēku apsaimniekotājam, kā arī viesnīcām, kafejnīcām.

Iedzīvotājiem, kuri dzīvo privātmājā vai rindu mājā, minimālais sadzīves atkritumu izvešanas biežums ir divas reizes mēnesī. Daudzdzīvokļu ēkām minimālais atkritumu izvešanas biežums ir vienu reizi nedēļā. Vasarnīcu, vasaras māju vai citu ēku, kurās īpašnieki uzturas īslaicīgi, īpašniekiem tiek piedāvāta iespēja slēgt sezonas līgumu. Atkritumi tiek izvesti tajā laikā, kad īpašnieki uzturas īpašumā. Grafiks par atkritumu izvešanu tiek saskaņots individuāli ar īpašnieku vai apsaimniekotāju.

Zaļajiem jeb dārza atkritumiem, neregulārām atkritumu izvešanas reizēm un papildu atkritumu savākšanai jūrmalniekiem ir iespēja iegādāties atbilstošus, speciāli marķētus atkritumu maisus, kuru cenā ir iekļauta atkritumu izvešana. Atkritumu izvešanas dienā tos jānovieto blakus pilnajam konteineram. Maisus var iegādāties "Clean R" klientu apkalpošanas centrā. 

CleanR auto