Apbalvojumus piešķīra Jūrmalas pilsētas pašvaldība, lai izteiktu atzinību cilvēkiem, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu jūrmalnieku veselības un sociālās aizsardzības jomā, kā arī pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā. Laureātus Jūrmalas pilsētas domes vārdā sveica Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas priekšsēdētāja Dace Riņķe. Balvas tika piešķirtas vairākās nominācijās.

Ilze Pliķēna

Apbalvojumu “Par mūža ieguldījumu veselības aizsardzības jomā” piešķīra pašvaldības SIA “Kauguru Veselības centrs” ģimenes ārstei Ilzei Pliķēnai. 1973. gadā viņa sāka strādāt par iecirkņa ārsti Jūrmalas pilsētas Kauguru poliklīnikā, no 2000. gada – ģimenes ārste pašvaldības SIA “Kauguru Veselības centrs”. Ilze Pliķēna Jūrmalā strādā 46 gadus, ieguldot darbu pilsētas iedzīvotāju veselības veicināšanā, ārstēšanā un profilaksē. Rūpējoties par iedzīvotāju veselību, viņa apkalpo vairāk nekā 3500 pacientu gadā. Pastāvīgi pilnveido savu kvalifikāciju, apmeklējot seminārus un kursus. Ieguvusi pacientu atzinību kā augsti profesionāla un atsaucīga speciāliste.

Sabiedriskā labuma balva 2019

Jūrmalas pilsētas atzinības rakstus “Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem” un balvas piešķīra PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” medicīnas māsai Valentīnai Karcevai un Jūrmalas pašvaldības iestādes “Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” aprūpētājai Verai Zagorskai.
Valentīna Karceva Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju un pilsētas viesu veselības aprūpei veltījusi 50 darba gadus, vairāk nekā 30 gadu strādājusi PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”.
Vera Zagorska (iepriekš – Vera Pleša) apmācījusi un ievadījusi darbā daudzus aprūpētājus. Autoritāte kolēģiem – zinoša un kvalificēta darbiniece, uzticētos pienākumus veic ar lielu atbildību, gādīga un iejūtīga attieksmē pret klientiem. Devusi lielu ieguldījumu sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā Jūrmalas iedzīvotājiem, kuri savas mājas ir raduši “Veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrā”.

Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā atzinības rakstu “Par nesavtīgu palīdzības sniegšanu līdzcilvēkiem” un balvu pasniedza Labklājības pārvaldes atkarību profilakses kabineta speciālistei, ģimenes asistentei Jeļenai Blūmai. Atkarību profilakses jomā Jūrmalā viņa strādā no 2007. gada – konsultē par HIV/AIDS un citām infekcijām, sniedzot motivāciju saviem klientiem sākt ārstēšanos. Savu darbu dara neatlaidīgi, ar individuālu pieeju katram klientam.

Pasniegti deviņi atzinības raksti “Par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aizsardzības jomā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem” un balvas. Atzinības raksts piešķirts Inesei Pujatei, ārstei ginekoloģei nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari”, kur viņa strādā 26 gadus. Izveidoja un no 1993. gada vadīja Ginekoloģiskās rehabilitācijas nodaļu, vadīja Ambulatoro dienestu un bija galvenā ārsta vietniece, kā arī vienlaikus strādāja specialitātē – ginekoloģijā. Savu darba mūžu veltījusi sievietes veselībai un grūtnieču aprūpei. Šobrīd gatavo un lasa lekcijas par sievietes veselību. I. Pujate ir profesionāle un līdere savā jomā, iejūtīga un atsaucīga, ar vēlmi palīdzēt un piedalīties dažādu jautājumu risināšanā, jauninājumu ieviešanā.

Atzinības raksts piešķirts SIA “Sanare – KRC Jaunķemeri” fizioterapeitei Baibai Augulei un neiroloģei, algoloģei Ilzei Zirnītei. Baiba Augule rehabilitācijas centrā strādā kopš 1998. gada – sniedz konsultācijas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Viņa strādā ar medicīniskās rehabilitācijas programmu onkoloģiskajiem pacientiem, sniedz lielu atbalstu pacientiem un viņu tuviniekiem. Sagatavo jaunos speciālistus Rīgas Stradiņa universitātē – apmāca topošos fizioterapeitus.
Ilze Zirnīte “Jaunķemeros” strādā 45 gadus. Prasīga pret sevi un kolēģiem, sniedz padomu un konsultē jaunos kolēģus. Ārste ir apveltīta ar intuīciju, un tieši tas nereti ir palīdzējis glābt pacienta dzīvību.

Atzinības raksts piešķirts SIA “Jūrmalas slimnīca” Iekšķīgo slimību nodaļas virsmāsai Ritai Rozentālei. Viņas darba stāžs ir 50 gadu. Augstas raudzes medicīnas māsa ar teicamām organizatoriskām prasmēm, apliecinājusi savas spējas, strādājot gan par nodaļas, gan slimnīcas galveno virsmāsu kādreizējā Slokas slimnīcā un Bulduru slimnīcā.

Atzinības rakstu piešķīra NRC “Vaivari” vecākajai medicīnas māsai darba drošības jautājumos Rūtai Pozdņakovai un medicīnas māsai Intai Morozovai. Rūta Pozdņakova ārstniecībā strādā 52 gadus. Ar savu profesionālo pieredzi un zināšanām visu darba mūžu veltījusi NRC “Vaivari” attīstībai. Aktīvi darbojas arī Latvijas Māsu asociācijas Bērnu māsu apvienībā.
Inta Morozova ilgus gadus strādājusi Jūrmalas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā operatīvajā brigādē, NRC “Vaivari” strādā ar pacientiem ar galvas smadzeņu asinsrites traucējumiem, pēc traumām un operācijām. Ar augstu atbildības sajūtu, precizitāti un individuālu pieeju pacientu aprūpē. Savu profesionālo pieredzi nodod kolēģiem, līdzdarbojoties jauno māsu un māsu palīgu apmācības procesā.

Atzinības rakstu piešķīra PSIA “Kauguru Veselības centrs” ģimenes ārstei Svetlanai Ruzinai un ambulatorās aprūpes māsai Svetlanai Voitkānei. Svetlana Ruzina no 1975. gada strādā par terapeiti Kauguru poliklīnikā. Lielu darbu ieguldījusi Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju veselības veicināšanā, ārstēšanā un profilaksē. Atbildīga, nopietna, laipna un iejūtīga, iemantojusi pacientu atzinību kā zinoša speciāliste.
Svetlana Voitkāne no 2011. gada strādā par māsu, veic pacientu veselības aprūpi mājās – tādas manipulācijas kā izgulējumu aprūpe, trofisku čūlu aprūpe, pārsiešanas, injekcijas.

Pateicības rakstu “Par ieguldīto darbu un entuziasmu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā” saņēma Benita Harjo. Benita Harjo vadīja Jūrmalas Pensionāru biedrību, atjaunojot un aktivizējot tās darbību. Viņa aktīvi strādā, iesaistot Jūrmalas seniorus pilsētas sabiedriskajās aktivitātēs un organizējot tās, tādējādi uzlabojot ne tikai senioru, bet arī citu jūrmalnieku dzīves kvalitāti.

Sabiedriskā labuma balvas Jūrmalā pasniedz ceturto gadu, apbalvojumu Jūrmalas pilsētas pašvaldība dibinājusi 2016. gadā.