Jūrmalas pilsētas dome informē, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumu Nr.763 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika nolemts nodot publiskajai apspriešanai Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju.

image
Ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldību, joprojām nav iespējams organizēt teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas apspriešanu, ņemot vērā to, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem publiskās apspriešanas sanāksmes teritoriju plānojumiem un to grozījumiem neklātienes formā (attālināti) rīkot nav atļauts.

 

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu turpmāko izstrādes procesu un publisko apspriešanu valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā.

 

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju un precizēto Vides pārskatu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv