Jūrmalas pilsētas domes sēdē 24.septembrī pieņemts lēmums dibināt jaunu izglītības iestādi “Jūrmalas Aspazijas pamatskola”, kurā tiks apvienotas divas Jūrmalas skolas: Jūrmalas Alternatīvā skola un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola. Skola pārņems un attīstīs Jūrmalas Alternatīvās skolas un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas izglītības programmas; jaunā skola pārņems arī abās skolās strādājošos pedagogus, tiks saglabāts skolēnu skaits klasēs. 

image

Jaunās skolas mājvieta būs atjaunotā Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas ēka, kuras pārbūvi plānots sākt šajā gadā un pabeigt 14 mēnešu laikā.

 

Veicot skolu reorganizāciju, pašvaldības mērķis ir izveidot jaunu un modernu pamatskolu ar augstu izglītības kvalitāti, kas pieejama visiem jūrmalniekiem neatkarīgi no to materiālā stāvokļa vai sociālā statusa. Izglītības kvalitāte tiks nodrošināta, pārmantojot labāko pieredzi un tradīcijas no esošajām skolām – Jūrmalas Alternatīvās skolas un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas. Attiecīgi vecāku bažām par izglītības pieejas maiņu jaunajā skolā nav pamata. No šā gada Latvijā un Jūrmalā visās skolās ir uzsākta jauna, kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana, kas ir līdzīga tai izglītības pieejai, ko Jūrmalas Alternatīvā skola īsteno daudzus gadus. Līdz ar to jaunajā skolā kompetenču pieejā balstītā mācību metode tiks turpināta un attīstīta jaunā, modernā mācību ēkā.

 

Līdz šim Jūrmalas Alternatīvā skola atrodas īrētās, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nepiederošās telpās, kas ne tikai neļauj skolēniem nodrošināt labāko mācību vidi, bet arī rada ievērojamas izmaksas telpu īrei, kā arī nedod iespēju ieguldīt pašvaldības finanšu resursus mācību vides uzlabošanai šajās telpās.

 

Pārbūvējot Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas ēku un izbūvējot jaunu sporta zāli, tiks izveidota jauna, mūsdienīga un ergonomiska skolas ēka. Būvdarbus plānots sākt šogad un pabeigt 14 mēnešu laikā, kopumā ieguldot aptuveni 11 miljonus eiro. Jaunā skola būs viena no modernākajām un mūsdienīgākajām izglītības iestādēm Jūrmalā. Skolas vizualizācijas apskatāmas failiem.lv/u/pnc2bjpz#

 

Jūrmalas Aspazijas pamatskolā izglītību iegūt varēs 510 skolēni. Šobrīd Jūrmalas Alternatīvajā skolā un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolā kopā mācās aptuveni 400 skolēnu (242 Jūrmalas Alternatīvās skolas skolēni un 137 Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas skolēni).

 

Laika grafiks:

  • Jaundibinātā Jūrmalas Aspazijas pamatskola kā iestāde darbu sāk 2021. gada 16. jūnijā.
  • Kamēr notiek būvniecības darbi Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas ēkā, skolēni turpina mācības tajās pašās telpās, kur šobrīd.
  • Paredzēts, ka būvdarbus uzsāks līdz 2020. gada beigām, būvniecības termiņš: 14 mēneši.