Pabeigti Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas būvdarbi: nosiltināta fasāde un jumts, uzklāts jauns jumta segums, pārbūvēta apkures sistēma un modernizēts siltummezgls, atjaunota elektroinstalācijas un ierīkots energoefektīvs apgaismojums, nomainīti vecie koka logi un durvis.

image

Vienlaikus ar minētajiem būvdarbiem, kas veikti ēkas siltumnoturības paaugstināšanai,  tika sākta skolas pirmā, otrā un trešā stāva pārbūve, lai attjaunotu un modernizētu mācību klases, gaiteņus, sporta zāli, tāpat informācijas un komunikācijas risinājumus. Vairākas mācību klases tiks aprīkotas ar jaunām mēbelēm, interaktīvajām tāfelēm, sporta zāle – ar jaunu aprīkojumu un inventāru. Telpu pārbūve un aprīkojuma iegāde plānota līdz 2020./2021. mācību gada sākumam, lai jaunajā mācību gadā skolēni un pedagogi varētu turpināt mācības savā skolā.

 

Jauno mācību gadu pārbūvētās un atjaunotās telpās uzsāks arī audzēkņi Ķemeru pamatskolā un Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkā.

 

Ķemeru pamatskolā šobrīd aktīvi norit būvdarbi. Skolas ēkā tiek siltināti pārsegumi, mainīti logi un durvis, pārbūvētas apkures un ventilācijas sistēmas, atjaunota elektroinstalācijas sistēma, pārbūvētas telpas un inženierkomunikācijas. Apjomīgi būvdarbi tiek veikti skolas piebūvei, kurā atrodas sporta zāle. Šai ēkas daļai tiek siltināta fasāde un mainīts jumts, izbūvējot jaunu jumta konstrukciju.

 

Turpinās Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve – siltinātas ēkas norobežojošās konstrukcijas, izbūvēts jauns jumta segums, mainīti logi un durvis, pārbūvētas apkures un ventilācijas sistēmas, izbūvēta jauna elektroinstalācijas sistēma, ierīkots jauns energoefektīvs LED tipa apgaismojums, pārbūvēta ūdensvada un kanalizācijas sistēma.

Pašvaldība ir izsludinājusi vairākus iepirkumu konkursus, lai tuvākā laikā uzsāktu  vērienīgus pārbūves darbus vēl divās Jūrmalas pilsētas  izglītības iestādēs – šovasar plānots sākt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūvi un Lielupes pamatskolas ēkas pārbūves un jaunas sporta zāles būvniecības darbus.

 

Izsludināts iepirkums arī Kauguru atpūtas parka būvniecībai, kas plānota divās kārtās – vispirms labiekārtojot parka teritoriju un otrajā kārtā izbūvējot jauniešu māju.

Skolu modernizēšanai un Kauguru atpūtas parka būvniecībai Jūrmalas pilsētas pašvaldība piesaistījusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.