Jūrmalā sākti būvdarbi ūdenssaimniecības tīkla attīstībai posmā Dubulti–Pumpuri, Dzintari un Majori, un Buļļuciems–Bulduri projektā “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta”.

Aprīļa nogalē SIA “Jūrmalas ūdens” noslēgusi divus apjomīgus būvdarbu līgumus ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanai Valteros un Krastciemā, un Asaros. Kopā jāizbūvē 18,3 km ūdensapgādes tīkla, 18,6 km pašteces kanalizācijas tīkla, 0,8 km kanalizācijas spiedvada un trīs kanalizācijas sūkņu stacijas.

 

Informācija par katrā līgumā ietvertajām ielām ir pieejama SIA “Jūrmalas ūdens” tīmekļvietnē www.jurmalasudens.lv. Darbu izpildes termiņš paredzēts 12 mēneši no darbu uzsākšanas dienas katram no būvdarbu līgumiem.

 

Būvdarbi notiks vairākos rajonos

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta” šobrīd noslēgti vēl trīs būvdarbu līgumi par ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanu posmā no Dubultiem līdz Pumpuriem, Dzintaros un Majoros, un no Buļļuciema līdz Bulduriem, kur darbu uzsākšana noteikta ar 7. maiju.

 

Būvdarbi Jūrmalā šovasar skars daudzus rajonus un ielas, tādēļ aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem pret īslaicīgām neērtībām, jo iespēja īpašumu pieslēgt ūdenssaimniecības tīkliem tika gaidīta sen.

 

Jau šobrīd var saņemt shēmu tīklu izbūvei pagalmā

Tīklu izbūve paredzēta līdz nekustamā īpašuma robežai, līdz ar to aicinām iedzīvotājus, kurus skars komunikāciju izbūve, pārliecināties par sava ūdensvada pievada un sadzīves kanalizācijas novadīšanas atzara atrašanās vietu. Daudzi jūrmalnieki ir saskaņojuši pievadu un atzaru izvietojumu, lai vēlāk, kad tīklu izbūve būs jāveic pagalmā, tā būtu iespējami ērta un līdz ar to izmaksu ziņā lētāka.

 

Jau šobrīd var pieprasīt SIA “Jūrmalas ūdens” tehniskos noteikumus un līdz ar tiem saņemt arī darba shēmu tīklu izbūvei pagalmā. Informācija par tehnisko noteikumu saņemšanu pieejama SIA “Jūrmalas ūdens” tehniskajā daļā pa tālruni 67811363 vai rakstot uz e-pasta adresi tehniskadala@jurmalasudens.lv.

 

Realizējot Eiropas Savienības fondu projektu, iedzīvotājiem tehniskie noteikumi un darba shēma tiek nodrošināta bez maksas. Laikus plānojot izmaksas tīklu izbūvei pagalmā, izdevumus iespējams ieplānot un izvērtēt, kādu darbu apjoma daļu var veikt pašu spēkiem. SIA “Jūrmalas ūdens” pēc tīklu izbūves aicina ikvienu Jūrmalas iedzīvotāju izmantot iespēju ierīkot pieslēgumu ūdenssaimniecības pakalpojumiem, jo investīcijas ir palīdzējušas nodrošināt kvalitatīvu un drošu pakalpojumu, gan piegādājot dzeramo ūdeni, gan novadot un atbilstīgi attīrot sadzīves kanalizāciju.

 

Jāreģistrē izsmeļamās kanalizācijas akas

Atgādinām, ka ir spēkā Jūrmalas pilsētas domes 24.05.2018. saistošie noteikumi Nr. 20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”, kas nosaka nekustamā īpašuma īpašniekam pienākumu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu iesniegt SIA “Jūrmalas ūdens”. Ja tas vēl nav izdarīts, aicinām to sakārtot, jo par noteikumu neizpildi noteikta administratīvā atbildība.