Krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem Jūrmalas pašvaldība varēs piešķirt krīzes pabalstu 153 eiro apmērā katram ģimenes loceklim, 23.aprīlī deputāti lēma Jūrmalas pilsētas domes sēdē.

image

Pabalstam varēs pieteikties iedzīvotāji, kuri ārkārtējās situācijas laikā nonākuši krīzes situācijā un nevar nodrošināt savas pamatvajadzības, jo zaudējuši savu ienākumu avotu. Lai pieteiktos pabalstam, iedzīvotājiem jāvēršas Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē, rakstot e-pastu labklajibas.parvalde@jurmala.lv vai zvanot 26607439. Labklājības pārvaldē jāiesniedz argumentēts iesniegums,  materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti, un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas faktu saistībā ar Covid-19 izplatību. Izvērtējot situāciju, pabalstu 153 eiro apmērā katram ģimenes loceklim varēs piešķirt valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un vienu mēnesi pēc tās beigām.