Jūrmalas pilsētas dome aicina uzņēmējus aizpildīt anketu, lai apzinātu esošo situāciju un apkopotu informāciju par Jūrmalas uzņēmējiem, kuriem Covid-19 radīto seku rezultātā ir radušās finansiālās vai cita veida grūtības.

Apkopotie dati palīdzēs precīzāk izprast Jūrmalas uzņēmēju problēmas un potenciālos risinājumus. Dati tiks izmantoti, lai izvērtētu pašvaldības atbalsta iespējas Covid-19 krīzes radīto seku samazināšanai Jūrmalas uzņēmumiem.

 

2020.gada 20.martā Saeima ārkārtas sēdē pieņēma likumu par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību. 2020.gada 24.martā Ministru kabinets (MK 24.03.2020. noteikumi Nr.151 “Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” apstiprināja krīzes skarto nozaru sarakstu.

 

Šī gada 26. martā ir pieņemti un 28. martā stājās spēkā arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem".Šī gada 31. martā Ministru kabinets lēma paplašināt dīkstāves reglamentu, lai mazinātu vīrusa COVID-19 izplatību ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un nodrošinātu atbalstu krīzes skarto nozaru darba devējiem. Jaunais regulējums paredz, ka dīkstāves pabalstu varēs saņemt arī krīzes skartas pašnodarbinātās personas, autoratlīdzību saņēmēji un mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji, kuru saimniecisko darbību ir skārusi krīze.

 

Aktuālā informācija par valsts sniegto atbalstu pieejama Finanšu ministrijas mājaslapā.

 

Ja esat privātā sektora darba devējs, kurš ir saskāries ar Covid-19 krīzes izraisītām grūtībām un radušies jautājumi, aicinām iepazīties ar Finanšu ministrijas sagatavoto informāciju “Privātā sektora darba devējiem”.

 

No 2020.gada 25.marta, lai sniegtu operatīvu un izsmeļošu informāciju visiem uzņēmējiem, kuru darbību  ietekmējusi COVID-19 pandēmija, Valsts ieņēmumu dienestā (VID) darbojas īpaši tam izveidota atbalsta tālruņa līnija 67120020.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par atbalstu uzņēmējiem Covid-19 ārkārtas situācijas seku novēršanai vērsties  Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļā, e-pasts: uznemeji@jurmala.lv, tālr. 67511490.