Turpinās Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde
Publicēts: trešdiena, 2.oktobris, 2019
Kategorija: Pašvaldība
Autors: Pilsētplānošanas nodaļa

Izveidota interaktīvā karte un sākta saņemto priekšlikumu izskatīšana Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.

 

2019. gada maijā Jūrmalas pilsētas dome un teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs SIA “Metrum” atkārtoti aicināja iedzīvotājus iesaistīties Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē un līdz 2019. gada 21. jūnijam iesniegt papildu priekšlikumus.

 

Ņemot vērā lielo atsaucību un Jūrmalas pilsētas pašvaldības vēlmi teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros izvērtēt iespējami vairāk priekšlikumu, iesniegumi tika pieņemti arī pēc 21.jūnija. Uz 2019. gada 1.septembri ir saņemts vairāk nekā 300 iesniegumu.

 

Vietnē Jurmala.tergis.lv ir izveidota interaktīva karte, kur iesniedzēji var pārliecināties, ka iesniegums ir saņemts un tiks izskatīts darba grupā. Vietnē Jurmala.tergis.lv ar saņemtajiem priekšlikumiem var iepazīties ikviens interesents. Kartē ir attēloti līdz 2019. gada 1. septembrim saņemtie iesniegumi un to īss apraksts.

 

Gadījumā, ja iesniegums ir iesniegts līdz 2019.gada 1.septembrim un nav attēlots kartē, aicinām sazināties ar SIA “Metrum” (metrum@metrum.lv, tālr. 67860305)!

 

Iesniegumu vērtēšanai ir izstrādāti vienoti kritēriji. Priekšlikumi, kas tiks atbalstīti darba grupā, tiks iestrādāti teritorijas plānojuma redakcijā. Izstrādātā teritorijas plānojuma grozījumu redakcija tiks virzīta izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes sēdē un lēmuma pieņemšanai par teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu publiskai apspriešanai. Pēc domes lēmuma pieņemšanas par izstrādātās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai tiks sagatavotas atbildes vēstules uz saņemtajiem iesniegumiem, norādot, vai iesniegums ir ņemts vērā vai noraidīts, pievienojot skaidrojumu par priekšlikuma noraidīšanas iemeslu.

 

Ņemot vērā lielo iesniegumu skaitu, aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, atsaucīgiem un sekot līdzi Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesam!

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE