Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētus projektus, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā uzsākti būvdarbi izglītības iestādes telpu pārbūvei un ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.

image

Jūrmalas pilsētas dome, noslēdzot Būvdarbu līgumu ar SIA “TORENSBERG” (reģistrācijas Nr.40003831936), uzsākusi divu Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētu projektu īstenošanu, kuru ietvaros tiks veikti ieguldījumi Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkā. Būvuzraudzību būvdarbiem veic SIA “Cerkazi-G”.

 

Šobrīd norisinās aktīvs darbs pie ēkas ārējo fasāžu un jumta siltināšanas un uzsākti citi ēkas energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi – veco logu nomaiņa, apkures sistēmas un elektroinstalācijas pārbūve. Tāpat šobrīd tiek veikti plaši demontāžas darbi ēkas iekštelpās, lai izglītības iestādes trīs stāvos, tai skaitā sporta zālē, veiktu telpu apdares darbus, izveidojot ergonomisku un mūsdienīgu mācību vidi. 

 

Būvdarbi tiek veikti projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” (projekta Nr.8.1.2.0/18/I006) un projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” (projekta Nr.4.2.2.0/18/I/011) ietvaros.

 

Projekta Nr.8.1.2.0/18/I/006 kopējās izmaksas ir 8 031 157.22 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 6 102 894.00 EUR, valsts budžeta dotācija ir 171 308.49 EUR un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 1 756 954.73 EUR, tai skaitā projekta neattiecināmās izmaksas 417 446.63 EUR. Šī projekta ietvaros 2020.-2021.gadā tiks veikta arī Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros.

 

Projekta Nr.4.2.2.0/18/I/011 kopējās izmaksas ir 1 444 644.39 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 512 648.60 EUR, valsts budžeta dotācija ir 87 204.38 EUR un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 494 167.59 EUR, tai skaitā projekta neattiecināmās izmaksas 350 623.82 EUR.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.

 

Būvdarbus Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā abu projektu ietvaros plānots veikt 8 (astoņus) mēnešus – līdz 2020.gada 20.februārim.