Sākta vērienīga skolu modernizācija
Publicēts: ceturtdiena, 11.jūlijs, 2019
Kategorija: Pašvaldība
Autors: Baiba Birzniece - Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

Jūrmalā šogad sākta vērienīga skolu telpu atjaunošana, modernizēšana un pārbūve, lai nodrošinātu mūsdienīgu mācību vidi.

 

 

Patlaban notiek būvdarbi Jaundubultu vidusskolas ēkas (projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/109) un Autoskolas ēkas (projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/110) siltumnoturības paaugstināšanai, kas tiks pabeigti šā gada augustā. Arī Kauguru vidusskolā nupat uzsākti būvdarbi, un tos plānots veikt līdz nākamā gada pavasarim. Līdz jūlija beigām tiks uzsākti būvdarbi Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūvei un energoefektivitātes paaugstināšanai. Būvdarbus ir paredzēts veikt 12 mēnešus, tos pabeidzot nākamā gada vasarā.

 

Savukārt šī gada vasaras nogalē ir paredzēts uzsākt būvdarbus Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūvei un energoefektivitātes paaugstināšanai. Tāpat tiek turpināts darbs pie Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves būvprojekta izstrādes, un būvdarbus paredzēts uzsākt nākamā gada sākumā.

 

Izglītības iestāžu atjaunošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir piesaistījusi līdzekļus sešos dažādos Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektos kopumā 8,25 miljonu eiro apmērā.

 

Darbu plāns:

  • 2019. gada 3. ceturksnis        atjaunota Jaundubultu vidusskolas ēka
  • 2019. gada 3. ceturksnis        atjaunota Jaundubultu vidusskolas Autoskolas ēka
  • 2020. gada 1. ceturksnis        atjaunota Kauguru vidusskolas ēka
  • 2020. gada 3. ceturksnis        atjaunota Jūrmalas Sporta skolas baseinu ēka
  • 2020. gada 3. ceturksnis        atjaunota Ķemeru pamatskolas ēka
  • 2021. gada 2. ceturksnis        pārbūvēta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēka un telpas

 

Kauguros – atjaunotas telpas, jauns aprīkojums un inventārs

2,3 miljoni eiro – tik plānots ieguldīt Kauguru vidusskolas modernizēšanā    

 

Foto: Kauguru vidusskola

Foto: Ivars Ķezbers

Vizualizācija. Kauguru vidusskola

SIA "Jaunrīga Eco" vizualizācija

 

Šovasar ir sākti būvdarbi Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā, veicot skolas ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu, veco koka logu un durvju nomaiņu, apkures sistēmas pārbūvi, jaunas elektroinstalācijas sistēmas izbūvi un zibens aizsardzības sistēmas atjaunošanu.

 

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiks veikti, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu projekta Nr.4.2.2.0/18/I/011 ietvaros.

 

Papildus ēkas siltināšanai remontēs arī mācību klašu telpas, atjaunos skolas sporta zāli, gaiteņus un sanitāros mezglus, kā arī iegādāsies aprīkojumu skolas telpām un inventāru sporta nodarbībām. Veicot telpu pārbūvi, paralēli tiks uzlaboti arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi, tostarp tiks iegādātas jaunas interaktīvās tāfeles. Ēkas iekštelpu remonta darbi un materiāltehniskā aprīkojuma iegāde tiek veikta, piesaistot papildus Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu projekta Nr. 8.1.2.0/18/I/006 ietvaros.

 

Lai netraucētu mācību procesu, būvdarbi ir sākti līdz ar mācību gada beigām, tos plānots pabeigt astoņu mēnešu laikā.

 

Ģimnāzijā būs mūsdienīga un ērta mācību vide 

6,8 miljoni eiro – tik plānots ieguldīt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas modernizēšanā

Foto: Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Foto: Ivars Ķezbers

Vizualizācija. Jūrmalas valsts ģimnāzija

Projektēšanas biroja “Austrumi ltd” vizualizācija

 

Apjomīgākais skolu modernizācijas projekts ir Jūrmalas Valsts ģimnāzijas pārbūve un modernizēšana. Iepriekšējos gados pie Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un sākumskolas “Atvase” tika izbūvēta jauna sporta zāle. Nākamā gada sākumā plānots sākt skolas ēkas pilnu pārbūvi, izveidojot ergonomisku un mūsdienīgu mācību vidi ar atbilstīgu aprīkojumu un mēbelēm.

 

Būvdarbi tiks veikti divās kārtās. Būvdarbus sāks skolas ēkas otrajā korpusā, nodrošinot iespēju ģimnāzijas audzēkņiem līdz 2020. gada jūnijam pabeigt mācību gadu savā skolā. Savukārt būvdarbu otrajā kārtā pilnībā pārbūvēs skolas ēkas pirmo un trešo korpusu. Visus būvdarbus paredzēts veikt 16 mēnešu laikā un pabeigt 2021. gada vasarā, lai jauno mācību gadu ģimnāzijas audzēkņi varētu sākt jaunās mācību telpās.

 

Pēc pārbūves Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkā būs 28 moderni mācību kabineti, deviņi pielāgoti kompetenču pieejā balstītas izglītības apguvei, tostarp arī daudzfunkcionāla mācību telpa pašreizējās aktu zāles vietā, kā arī mūsdienīgi bioloģijas, fizikas, ķīmijas un robotikas kabineti.

 

Pārbūvēs arī veco skolas sporta zāli – tās vietā būs aktu zāle; tiks paplašinātas virtuves un ēdnīcas telpas, izveidos telpas jaunai skolas bibliotēkai un lasītavai, kā arī izbūvēs telpas Reģionālajam metodiskajam centram pedagogiem.

 

Skolai iegādāsies jaunu mācību aprīkojumu, mēbeles, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Skolas telpas paredzētas kvalitatīva un mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai vismaz 500 audzēkņiem.

 

Skolas ēkas pārbūves iecere, arī pārbūvējamo telpu plāni, mēbeles un aprīkojums ir izvēlēts ciešā sadarbībā ar Jūrmalas Valsts ģimnāzijas pedagogiem, uzklausot audzēkņu priekšlikumus un kopīgi veidojot vidi nākotnes izaugsmei.

 

Ēkas pārbūve, mēbeļu un materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde tiks veikta, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu projekta Nr.8.1.2.0/18/I/006 ietvaros.

 

Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana, projekta Nr. 4.2.2.0/18/I/013.

Būvdarbu ietvaros paredzēts veikt pasākumus ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, tai skaitā ēkas norobežoto konstrukciju siltināšanu, veco koka durvju un logu nomaiņu, apkures sistēmas un ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas pārbūvi, jaunas elektroinstalācijas sistēmas izbūvi, zibens aizsardzības sistēmas atjaunošanu.

 

Papildus tiks veikta ēkas ieejas mezgla paplašināšana un iekštelpu, tai skaitā baseinu telpu, pārbūve, kā arī apkārtnes labiekārtošanas darbi.

 

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiks veikti, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

 

Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana, projekta Nr. 4.2.2.0/18/I/065

Būvdarbu ietvaros paredzēts veikt ēkas sporta zāles piebūves jumta konstrukciju pārbūvi un pasākumus ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, tai skaitā ēkas norobežoto konstrukciju – ēkas piebūves ārsienu, cokolu un pamatu – siltināšanu, veco koka durvju un logu nomaiņu, atbilstoši Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes nosacījumiem.

 

Veiks arī apkures sistēmas un siltummezgla pārbūvi, ventilācijas sistēmas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pārbūvi, elektroinstalācijas sistēmas pārbūvi un videonovērošanas sistēmas izbūvi. Papildus tiks veikti pasākumi vides pieejamības nodrošināšanai ēkā un teritorijas labiekārtošanas darbi.

 

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiks veikti, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE