Jūrmala nodrošina labu pludmales kvalitāti
Publicēts: trešdiena, 29.maijs, 2019
Kategorija: Pašvaldība

Jūrmalas pilsētas dome ir uzsākusi projekta “Nacionālas nozīmes projekts "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2019.gadā” īstenošanu, kura mērķis ir nodrošināt jūras piekrastes joslas (pludmales) labu kvalitāti Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā posmā no Lielupes ietekas Rīgas jūras līcī līdz Jaunķemeriem.

image

Projekta īstenošanas laikā 2019.gadā tiks veikta pludmales kopšana (apsaimniekošana) saskaņā ar pašvaldības noslēgto līgumu par pludmales apsaimniekošanu, kas ietver jebkura veida sadzīves atkritumu (papīrus, pudeles, koku zarus u.c.) savākšanu visā pludmales garumā un pilnā platumā; mehanizēta un/vai nemehanizēta jūras izmešu (jūras zāles, aļģes u.c.) savākšana no tīrāmās teritorijas, nepieļaujot jūras zāļu vaļņa veidošanos ūdens un krasta robežjoslā. Ja jūras izmešu nav ilgāk par trīs dienām, tiks veikta ūdens un krasta robežjoslas irdināšana, ievērojot 2017.gada 12.janvāra Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.3 “Par Jūrmalas pludmales un peldvietu izmantošanu”.

 

Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” apakšprojekts “Nacionālas nozīmes projekts "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2019.gadā” tiek īstenots sadarbībā ar projekta vadošo partneri Latvijas pašvaldību savienību un Dabas aizsardzības pārvaldi.

 

Projekta īstenošanas laiks ir no 2019.gada 1.maija līdz 1.novembrim (ieskaitot). Pēcuzraudzības periods līdz 2025.gada 30.aprīlim.

 

Jūrmalas pilsētas domes īstenotā projekta kopējās izmaksas ir 19032,16 EUR, kas 100% ir Latvijas vides aizsardzības fonda piešķirtais valsts budžeta finansējums.

 

   

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE