Darbība

  • sadala Jūrmalas pilsētas pašvaldībai iedalītā zvejas rīku skaita limitu starp juridiskām un fiziskām personām;
  • lemj par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanu un/vai nomas tiesību pārtraukšanu un par zvejas rīku limitu piešķiršanu un/vai piešķirto zvejas rīku limitu atcelšanu;
  • Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piešķirtā zvejas rīku limitu apjoma ietvaros lemj par komerciālās un pašpatēriņa zvejas apjomu Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās.

  Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas sastāvs

  • Komisijas priekšsēdētājs – Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs;
  • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vides aizsardzības vecākais speciālists;
  • Komisijas locekļi:
   • Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks;
   • Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas Glābšanas dienesta priekšnieks.

  Dokumenti