Projektu konkursa “Radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā” mērķis ir sekmēt starptautiska mēroga, ilglaicīgus, inovatīvus un kultūras izpausmju daudzveidību sekmējošus projektus Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, lai nodrošinātu radošu un daudzveidīgu kultūras piedāvājumu sabiedrībai un popularizētu Jūrmalu kā augstvērtīgas kultūras un radošās industrijas norises vietu.