Pirmsskolas izglītības iestādes Saulīte ēka

Darbība

11 grupas, kuras apmeklē bērni no 1,6 līdz 7 gadu vecumam.
Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte" īsteno 2 izglītības programmas: 
vispārējās pirmsskolas izglītības programma; 
mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma.
Izglītības programmas apguve nodrošina piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.

Vēsture

Iestāde dibināta 1972. gadā.

  •  Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 2901902125