Pirmsskolas izglītības iestādes Madara ēka

Darbība

Iestādē tiek īstenotas 2 pirmsskolas izglītības programmas:

  • pirmsskolas izglītības programma,
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem.

Iestādē darbojas 11 grupas, no tām 3 grupas bērniem no 1,5  līdz  3 gadiem, bērni ar valodas attīstības traucējumiem integrēti pirmsskolas grupās.

Vēsture

Iestāde dibināta 1991. gada 8. jūlijā.

  •  Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 29011902128