Iespēja pieteikties 3 veidu atgādinājumu saņemšanai e-pastā:

(izmantojot transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību)

 • ja caurlaižu kontroles sistēmā nav ziņu par derīgu caurlaidi iebraukšanas dienā,
 • par izmaiņām saistošajos noteikumos “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”,
 • par caurlaides sezonas sākumu un beigām.

Pakalpojuma lietošanas nosacījumi:

 • Atgādinājumu izsūtīšana uz e-pastu ir automatizēta. To veic sistēma, kas izmanto automašīnas numurzīmju atpazīšanas tehnoloģijas.
 • Visi iebraukšanas gadījumi bez caurlaides netiek atpazīti automātiski un atgādinājuma e-pastu Jūs varat arī nesaņemt.
 • Jūs varat saņemt kļūdainus automatizēti nosūtītus paziņojumus.
  Lūdzam tos ignorēt!
 • No atgādinājumu pakalpojuma var atteikties, neatzīmējot nevienu izvēli vai dzēšot transporta līdzekļa kontu.
 • Konts ar norādīto e-pasta adresi tiek automātiski dzēsts, ja spēkā ir  transportlīdzekļa cita reģistrācijas apliecība.
 • Ja klients norāda kļūdainu e-pasta adresi, tad e-pasta apstiprinājuma saiti klientam nav iespējams automatizēti nosūtīt.
 • Ja klients neapstiprina apstiprinājuma saiti  – klienta transportlīdzekļa konts nav izveidots un klients nesaņem atgādinājuma e-pastus.

Pieteikšanās secība

(iepriekš nereģistrētiem lietotājiem 1.–5.solis, reģistrētiem lietotājiem 4.–5.solis):

 1. reģistrē iebraukušo transporta līdzekli ar reģistrācijas apliecību un norāda e-pasta adresi;
 2. saņem e-pastā reģistrācijas saiti;
 3. apstiprina reģistrāciju;
 4. autorizējas vietnē no jauna, norādot:
  • transporta līdzekļa numuru,
  • reģistrācijas apliecības sēriju un numuru,
  • ievada drošības kodu.
  • e-pasta adresi;
 5. atzīmē savu atgādinājumu izvēli:
  • Vēlos saņemt atgādinājuma e-pastu plkst.20.00-23.30, ja caurlaižu kontroles sistēmā nav ziņu par derīgu caurlaidi iebraukšanas dienā.
  • Vēlos saņemt informāciju e-pastā par izmaiņām pilsētas saistošajos noteikumos “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.
  • Vēlos saņemt informāciju e-pastā par caurlaides sezonas sākumu un caurlaides sezonas beigām.
Pieteikties atgādinājumu saņemšanai